Bohatá a pestrá expozice připomíná budování Havířova od počátku padesátých let dvacátého století až po současnost. Návštěvníkovi se nabízí celá škála nejrůznějších pohledů na rozestavěné město, vznikající ulice a hlavně budovy. Kvidění jsou například hornické učiliště Korčagin dnes Magistrát, letní kino, autobusové nádraží, společenský areál Merkur, Hlavní třída, náměstí se sochou Lenina, obchodní dům Budoucnost dnešní Elan, Společenský dům Lučina, staré havířovské vlakové nádraží a mnoho jiných známých i méně známých míst. Bohaté zastoupení má také život v Havířově. Objektivy fotografů zachytily kupříkladu květinové průvody Havířov v květech, lidové slavnosti Dne horníků a prvomájové oslavy.

Nechybí ani současnost. Je prezentovaná barevnými fotografiemi pořízenými již digitální technikou. Opět vévodí nejznámější a nejfrekventovanější části města a budovy jako náměstí Republiky, Dlouhá třída, Hlavní třída, centrální park, Kulturní dům Petra Bezruče, vlakové nádraží nebo také Kotulova dřevěnka.

Nejbohatší je prezentace předního havířovského fotografa Antonína Válka nejenom počtem snímků, ale i pestrostí námětů. Počátky Havířova zobrazuje hlavně zesnulý František Sikora. Jejich díla jsou živou historií města. Dále má zastoupení havířovský fotoklub, Aleš Milerský, Michal Polák a řada další.

Výstava potrvá do 2. listopadu. Otevřena je pondělí až pátek od 11 do 18 hodin a vsobotu a neděli od 14 do 18 hodin.