Zlatou svatbu, která tentokrát byla zcela neformální, plná veselí uvedla předsedkyně klubu Alena Podvojská. V krátkém projevu představila čtyřicítce přítomných seniorů a hostů manželský pár a další průběh nevšedního ceremoniálu svěřila Vandě Patznerové. Symbolická matrikářka pak formou básníka přednesla životní dráhy Šimšových a dala zelenou dalším tradičním zvyklostem.

Oslavenci si po padesáti letech zopakovali své Ano, na důkaz lásky a vzájemné podpory se políbili a nechyběl ani slavnostní přípitek.

Ke krásnému jubileu jako první pogratulovali a do dalších let popřáli hodně zdraví, štěstí, radosti a pohody, starostka Těrlicka Lydie Vašková a místostarosta Miroslav Fojtík. „Jsem ráda, že se naši senioři pravidelně scházejí a nezapomínají na staré lidové zvyklosti. Dnešní program je toho pěkným příkladem. Takováto přátelská setkání nejenom stmelují kolektiv, ale také upevňují vzájemné sousedské vztahy a přinášejí dobrou atmosféru do života obce,“ poznamenala starostka.

Po společné večeři, kterou připravil jubilant slavící zároveň i své čtyřiasedmdesátiny, rozproudila se v sále hasičské zbrojnice zábava plná tance a dobré nálady. K poslechu hrál na harmoniku místní muzikant Ota Hrabiec.

„Je to nádherný pocit vžít se aspoň na krátko do dění, které se odehrávalo před padesáti lety při vstupu do manželství. Samozřejmě, že ani u nás stále nesvítilo sluníčko a občas se přehnaly mraky.

Půlstoletí společného života není rozhodně vydlážděnou cestou bez překážek a často i starostí. Pokračovat vždy dopředu chce hlavně hluboké vzájemné porozumění, pochopení a pomoci jeden druhému,“ svěřila se dojatá paní Šimšová.