Někteří zastupitelé Nového Jičína by rádi zrušili čestné občanství Nového Jičína Konradu Ernstu Eduardu Henleinovi, nacistickému pohlavárovi, který byl uznán koncem 2. světové války jako válečný zločinec.

Věc má háček. Henlein je sice uváděn jako čestný občan, ale jen na stránkách Muzea Novojičínska. V souvislosti s městem Nový Jičín se zatím nepodařilo najít patřičný důkaz, že mu někdo titul čestný občan skutečně udělil. Z toho hlediska mu vlastně není co odejmout.

Henlein byl čestným občanem také v Kopřivnici, tam mu tento titul zastupitelé odňali v roce 2000. Někdo by mohl říci, že je přirozené vyškrtnout ze seznamu vážených osob vlivného představitele zrůdného režimu, který připravil o život mnoho nevinných lidí. Jenže na seznamech čestných občanů je i jiný představitel zrůdného režimu, který dokonce vlastní rukou podepisoval rozsudky smrti ve vykonstruovaných politických procesech – Klement Gottwald. O odejmutí čestného občanství tomuto zločinci se nemluví ani v Novém Jičíně, ani v Kopřivnici.

V obou případech se nabízí otázka, zda čestné občanství odejmout nebo ponechat. V Kopřivnici to vyřešili solidním způsobem, když v seznamu uvedli, kdy bylo komu čestné občanství uděleno a případně odebráno. Jméno Henleina tedy je možné v seznamu číst. A tak by to mělo být. Ona otitulovaná jména v souvislosti s tím, kým tito lidé byli, jsou totiž zrcadlem doby.