Jistě, sídliště vyprodukuje mnohem méně tohoto odpadu, než třeba zahrádkářská kolonie. Důvody, proč některá města zcela zrušila popelnice na bioodpad na sídlištích, jsou ale jiné. Lidé tam zkrátka házeli odpad všeho druhu, jinde zase nechávali tlející bioodpad poházený kolem.

Je to poněkud nepochopitelné, ale je to zkrátka tak. V oblasti třídění totiž jinak můžeme v regionu snad zůstat optimisty a bioodpad brát jako jednu z mála kaněk na kráse.