Na jedné straně snaha řešit nedobrý personální stav lékařů a sester i mohutné finanční ztráty krajských špitálů. Na straně druhé vážné argumenty zaměstnanců nemocnice i obavy obyvatel Orlové, co pak může nastat v praxi. Nejhorší je, že za tuto situaci nemůže de facto ani jedna strana. Každý stát by měl investovat především do zdravotnictví a vzdělanosti. Tady se ale ukazuje, že v Česku nefunguje ani jedno. Jdeme do pekla? A proč už tedy vrcholoví politici dávno neučinili potřebné kroky, když třeba zmiňovaný nedostatek lékařů a sester už několik let trápí celé Česko? A také, kam tedy jdou potřebné miliardy, které by udržely byť i ztrátové státní špitály v chodu a dostupné pro co nejširší okruh lidí?