„Cvičení se koná jednou ročně a má prověřit připravenost jednotky k podobnému zásahu. Hasiči si ověřují postupy zásahu a také komplikované prostředí strojovny, ve kterém se pohybují v hustém kouři jen po hmatu," vysvětlil velitel havířovské jednotky Pavel Budina.

Hasiči musí správně vyhodnotit situaci ještě před příjezdem k místu havárie. „Přijet musí ve směru větru, aby se vyhnuli šířícímu se plynu," upřesnil Budina.

Jeden strojník informoval velitele zásahu o tom, co se stalo, že ze stadionu byli evakuováni všichni lidí, s výjimkou jednoho kolegy, který zůstal ve strojovně. Hasiči tak měli za úkol najít strojníka a zajistit místo úniku čpavku.

Dovnitř se vydala dvojice v ochranných chemických oblecích. Další dva hasiči ve stejných oblecích byli po celou dobu zásahu připraveni vyrazit na pomoc svým kolegům v případě, že by se jim něco stalo. Na to také cvičení pamatovalo, když jeden z hasičů, po vynesení strojníka a úspěšném zastavení úniku čpavku z potrubí pomocí tlakové ucpávky, vlivem přehřátí organismu v ochranném obleku zkolaboval.

„Technologie chlazení ledové plochy zimního stadionu byla před časem modernizována, je pečlivě udržována zkušenými techniky a kontrolována při revizích. Cvičení hasičů má preventivní charakter a koná se v pravidelných termínech. Město Havířov se navíc zapojilo do krajského monitoringu zařízení s možnými riziky úniku čpavku v obydlených oblastech. Jde o projekt odstraňování rizik Evropské unie. Čidla budou instalována na nedaleké rotundě autobusového nádraží a OD Kaufland," řekl ředitel Správy sportovních a rekreačních zařízení Václav Wicher.

Video cvičného zásahu

Zdroj: Youtube