Podle policistů a odborníků na tuto problematiku je chování mnoha řidičů stále velmi nezodpovědné! „Na přejezdech došlo v rámci celé České republiky celkem k 257 střetnutím, při nichž zemřelo 31 osob a dalších 117 osob bylo zraněno,“ uvedl mluvčí Drážní inspekce Zdeněk Neusar.

Počet nehod oproti roku 2006 sice klesl o devět procent a počet mrtvých dokonce o 33 procent, současně se ale zvýšil počet nehod zaviněných strojvedoucími či špatnou navigací dispečerů. Zatímco v předchozích dvou letech železnice nezavinila ani jednu nehodu, vloni se na vzniku nehod podílela minimálně ve čtyřech případech. „Mezi nejčastější přestupky na přejezdech patří nerespektování výstražného světelného zařízení, přejíždění a přecházení přes přejezd těsně před přijíždějícím vlakem,“ upřesnil Neusar.

Ještě častější ovšem bývá nedodržování nejvyšší povolené rychlosti přes přejezd i o desítky kilometrů v hodině. Celkem je v České republice zhruba devět tisíc železničních přejezdů. Loni se téměř polovina všech nehod odehrála na přejezdech vybavených světelným signalizačním zařízením a zahynula při nich rovněž polovina všech osob. „Vzhledem k tomu, že těchto přejezdů je pouze čtvrtina z celkového počtu, to jen dále potvrzuje fakt, že blikající červená světla řidiči leckdy berou na lehkou váhu,“ tvrdí Neusar.

Jeden z důvodů? Řidiči často vjíždějí na koleje ještě bezprostředně poté, co výstražná světla začnou blikat. První automobil většinou koleje přejede. Řidič dalšího auta však již takové štěstí většinou nemá. Řidiči se také pokoušejí přejet přejezd ihned po průjezdu vlaku i přesto, že červená výstražná světla stále blikají. „Neuvědomují si ale, že ve velmi krátkém časovém sledu může po stejné nebo druhé koleji přijíždět další vlak, a vjedou přímo před něj,“ informoval mluvčí.

Podle Neusara jsou všechny železniční přejezdy v Moravskoslezském kraji zabezpečeny podle předpisů. „Aby ubylo nehod na přejezdech, musejí lidé změnit své chování, být zodpovědní nejen k sobě, ale i ostatním. Pak by na přejezdech, ale nejen tam bylo podstatně méně nehod,“ dodal Neusar.