K řece se postupně sjeli hasiči, policisté, pracovníci společnosti Povodí Odry a odboru životního prostředí havířovského magistrátu. Voda byla zakalená asi dva kilometry nad místem prvotního zjištění u areálu garáží.

„Konkrétního původce znečištění se nepodařilo zjistit. Víme však, že se nejedná o znečištění chemické ani z důvodu výstavby křižovatky na Orlovské ulici,“ informovala mluvčí havířovského magistrátu Jana Pondělíčková.

Poslední podobný případ se stal nedávno u potoka Stružník, který se podobně jako Sušanka vlévá do řeky Lučiny. Úhyn ryb v potoce zavinila vysoká koncentrace splašků, které vytekly vinou technické závady na přečerpávacím zařízení.