V posledních dnech v Orlové zaznamenali další tři případy ujíždění terénu. Sesuvy se projevily v blízkosti garáží v ulici Ke Studánce, u rodinného domku v ulici Na Olmovci a také v Orlové-Městě poblíž Bezručovy ulice.

„Ujíždějící svah tam ohrožuje budovu Svazu tělesně postižených,“ informoval místostarosta Orlové Radislav Mojžíšek.

Sunoucí se zemina už vytlačila dříve vybudovanou opěrnou konstrukci z trámů a pražců až na nosnou stěnu budovy, na které je teď viditelná prasklina.

„U všech sesuvných lokalit byl navržen další postup řešení, který kromě monitoringu doporučuje zejména v případě objektu Svazu tělesně postižených a na ulici Svornosti doplňkový geologický průzkum a vypracování projektové dokumentace stabilizačních opatření, včetně jejich realizace,“ přiblížil doporučené kroky odborníků Mojžíšek.

Město přislíbilo spoluúčast


Záchranné práce však nebudou zadarmo a vzhledem k tomu, že sesuvy nepatří do kategorie nejvyššího ohrožení, jejichž náprava je hrazena ze státních prostředků, budou muset nést náklady na zajištění svahů a budov soukromí vlastníci ohrožených nemovitostí. „Bohužel stávající výklad možností financování je skutečně takový. Bezprostřední škody lze uplatnit u pojišťoven. U samotných sanačních prací zatím o případných jiných oficiálních možnostech dosud nevíme,“ řekl místostarosta.

Město přesto přislíbilo svou spoluúčast. „Jsme si plně vědomi, že například v případě centra Svazu tělesně postižených nemůžeme očekávat od těchto osob ani potřebné fyzické úkony spojené s doporučenými opatřeními. V současné době hledáme možné cesty finanční pomoci v rámci například Státního fondu životního prostředí a budeme hledat i další cesty k možným řešením problémů, které napáchal vodní živel,“ dodal Mojžíšek.

V Orlové je situace s ujíždějícími svahy aktuálně asi nejhorší na Karvinsku. Poprvé se objevily informace o ujíždějícím terénu bezprostředně po záplavách 18. května v Doubravě. Poté v Havířově, Dolních Domaslavicích, Stonavě, Karviné a Českém Těšíně. Ve dvou případech museli být obyvatelé ohrožených domů na čas evakuováni a všechna postižená místa již prohlédli odborníci a nadále je sledují.