Ve středu dopoledne byly k Víceúčelové hale, jejíž součástí zimní stadion je, vyslány hasičské vozy z Havířova a také specialisté z Karviné. Podle námětu cvičení došlo k úniku čpavku, který se používá k chlazení ledové plochy.

„Jednalo o cvičení, které se koná pravidelně, aby si hasiči udrželi znalost prostředí a postupu při zásahu v objektu. Motivem byla havárie na kompresoru s únikem čpavku a zranění strojníka ležícího v bezvědomí na podlaze strojovny," řekl velitel havířovských hasičů Pavel Budina.

Hasiči po příjezdu na místo vytyčili ohroženou zónu, měřili koncentrace čpavku v okolí a ke snížení jeho množství použili zkrápění. V ochranných oblecích provedli průzkum objektu, aby zjistili, co se stalo a kolik lidí je v ohrožení. Postiženého strojníka, kterého představovala figurína, vynesli mimo ohrožený prostor k poskytnutí první pomoci.

Cvičení se účastnili také dobrovolní hasiči. „Naše jednotka si vyzkoušela průzkum a zhostila se také dekontaminace po zásahu," uvedl velitel jednotky SDH Havířov Město Emanuel Došlík.

Prevence

Ředitel SSRZ Václav Wicher ve strojovně zimního stadionu. K havárii, při které by došlo k úniku čpavku, v Havířově zatím naštěstí nedošlo.

„Vedle standardní údržby a nedávné kompletní modernizace celého chladicího zařízení posilujeme také ochranné prvky. Zařízení je jištěno několika systémy, které jsou v pravidelných intervalech kontrolovány. Nově byl v rámci krajského projektu Chemon instalován systém, který v případě havárie s únikem čpavku automaticky informuje záchranné složky," vysvětlil ředitel Správy sportovních a rekreačních zařízení Václav Wicher.