„Podíl mladých řidičů na vážných dopravních nehodách neustále roste. Nejčastější příčiny nehod řidičů jsou stále stejné. Na prvním místě je nevěnování se řízení vozidla. Pod tímto pojmem se skrývá mnohé diskuse s ostatními v autě, telefonování za volantem, dokonce focení či natáčení sebe sama při řízení a další," vyjmenovává k tématu mluvčí Ústředního automotoklubu České republiky (ÚAMK) Igor Sirota.

Převážně muži

„U osob mladších 25 let je nejčastější příčinou nepřizpůsobení rychlosti jízdy vozidla svým schopnostem a vlastnostem vozidla. Také technickému stavu pozemní komunikace. Tito řidiči, převážně muži, užívají stará vozidla, mnohdy s nedostačujícím technickým stavem, ale vybavena výkonným motorem, a v kombinaci s nedostatečnou zkušeností řízení bývají na silnici velice nebezpeční. Zkušenosti rovněž poukazují na skutečnost, že u těchto řidičů narůstá počet případů s užitím návykové látky před jízdou (marihuana, amfetamin). Tito mladí lidé poté nemají respekt ani k zakročujícím policistům. Odhadem se může jednat tak do 12 % z nehod, u kterých je na vině řidič s nedostatkem zkušeností do 25 let," bere si dále slovo se zkušenostmi ze silnic Karvinska Miroslav Kolatek z policejní skupiny tisku a prevence.

Kilometry a zkušenost

Jak dále říká odborník z ÚAMK, to, co odlišuje mladého řidiče od staršího, je počet najetých kilometrů a zkušenost. „Rovněž je tady určitá blahosklonnost části mladých k dodržování dopravních pravidel," doplnil Sirota.

Další sortou, o které se žel píše také v souvislosti s nepříjemnými dopravními nehodami, jsou v létě motorkáři.

90 procent jezdí v pohodě

„Přibližně 90 procent z nich jezdí obezřetně. U zbylých 10 procent je ale jejich chování na silnici nepředvídatelné a nečekané. Dopravní nehody těchto řidičů nebývají časté, ale když k nim dojde, mají fatální následky, zejména pro řidiče motocyklů," říká podle místních zkušeností Miroslav Kolátek z karvinské policie.

Z celorepublikových statistik přitom podle údajů ÚAMK vyplývá, že lehce přes polovinu nehod, kterých jsou účastni motocyklisté, nezavinili oni. Na vině bývají řidiči aut, kteří nedají přednost motorce, chodci, kteří náhle vstoupí do vozovky, cyklisté, kteří bez rozvahy vjedou do dráhy motorkáře, a tak podobně.

„My všichni ostatní bychom si měli uvědomovat, že motorkář je mnohem zranitelnější a zároveň, že jeho stroj má podstatně vyšší zrychlení než jakýkoliv vůz," říká mluvčí ÚAMK Igor Sirota.

Rady pro všechny, aby se podobným nehodám pokud možno vyhnuli? Pokud řidič slyší v dálce motocykl, měl by chvíli počkat a přesvědčit se, zda se motocykl nepřibližuje po hlavní komunikaci, nebo se rozhlédnout, odkud tento motocykl přijíždí, ať není překvapen jeho náhlým příjezdem.

„Preventivní rada je, neměnit náhle směr a způsob jízdy vozidla. Motorkář předpokládá a počítá s pořád stejným způsobem jízdy vozidla, které předjíždí," doplnil k údajům Miroslav Kolátek z karvinské policie.