Jak Deník informoval mluvčí těžební společnosti OKD Marek Síbrt, k uvolnění napětí v hornině došlo v hloubce 759 metrů pod povrchem. Přístroje vyhodnotily sílu vzniklého otřesu na 6,85.105 J, což už jej řadí mezi ty silnější. 

"Ke geomechanickému jevu došlo ve čtvrtek 20. března ve 21:49 hod. v nadloží provozovaného porubu v dobývacím prostoru Závodu Důl ČSM, lokalita Jih. Neprodleně byl povolán důlní a lékařský výjezd HBZS Ostrava. Při mimořádné události došlo k lehkému zranění tří horníků, kteří utrpěli pouze naraženiny a byli po ambulantním ošetření propuštěni do domácího ošetřování. Jeden ze zaměstnanců byl převezen do Fakultní nemocnice v Ostravě-Porubě," sdělil mluvčí Síbrt. 

Podzemní pracoviště Dolu ČSM patří mezi rizikovější a všichni horníci tam právě kvůli vyššímu nebezpečí otřesů musí používat vedle jinak běžných ochranných prvků také páteřové chrániče. 

"Seismické jevy v hlubinných dolech vznikaly, vznikají a nadále budou vznikat v důsledku uvolňování energie nakumulované v masivu v souvislosti s přeskupováním napětí, ke kterému dochází při realizaci hornické činnosti. Seismické jevy doprovázejí hornictví od jeho počátků s ohledem na značný vertikální i horizontální rozsah vydobytých partií vytvořených hornickou činností za více než stoleté období a nadále vytvářených ve stále aktivní karvinské části revíru. Vznik otřesu nelze jednoznačně předpovědět, ani není možné se stoprocentní účinností jeho vzniku předejít. Prováděnou prevencí je však možné výrazně omezit jeho následky. S využitím prostředků protiotřesové prevence firma omezuje hromadění napětí ve sloji nebo v nadloží, postupně uvolňuje již nahromaděné napětí, případně se snaží o vyvolání otřesu v době, kdy na pracovišti a v jeho blízkosti nejsou lidé. K těmto účelům slouží zavlažování slojí a okolních hornin, odlehčovací vrty, otřasná odlehčovací trhací práce ve sloji a bezvýlomová trhací práce velkého rozsahu v nadložních horninách. Současně je také zvyšována bezpečnost zaměstnanců používáním moderní, vysoce únosné mechanizované výztuže v porubech," doplnil mluvčí OKD Síbrt. 

Podívejte se do podzemí Dolu ČSM na videu z nedávného fárání k nově dobývanému porubu: 

Zdroj: Youtube