Podle několika zaměstnanců šachty došlo v dole ke zvýšení koncentrací metanu a požáru.

Před polednem však k dolu spěchalo několik sanitních vozidel z ostravské základny Hlavní báňské záchranné služby.

Horníci Deníku sdělili, že k požáru došlo na 7. důlním patře. Pracoviště bylo evakuováno a nyní tam mají probíhat práce na likvidaci ohně. Podle havířů měl být do nemocnice k ošetření převezen jeden horník. To ale důlní společnost nepotvrdila. 

"V pátek 15. února došlo v Dole ČSM-Jih ve Stonavě v likvidovaném dokopaném porubu 402 200 v 7. patře asi 800 metrů pod zemí k prudkému zvýšení koncentrace oxidu uhelnatého na hodnotu vyšší než 0,013% a k samovznícení uhlí. Na místo byl ihned povolán výjezd HBZS. Velitel likvidace postiženou oblast okamžitě uzavřel. Nyní zde probíhají práce k tlumení samovzněcovacího procesu – tedy výstavba nárazuvzdorných hrází. V souvislosti s touto událostí nebyl nikdo z horníků pracujících v podzemí zraněn," informoval mluvčí společnosti OKD Ivo Čelechovský.

K samovznícení uhlí dochází vlivem příznivých podmínek daných vlhkostí, vyšší teplotou a přístupem kyslíku. Při nedokonalém spalování pak dochází ke zvšování koncentrace oxidu uhelnatého, který je pro člověka jedovatý. 

Na konci minulého roku došlo v severní lokalitě šachty k neštěstí, kdy při explozi a požáru v dole zahynulo 13 horníků, z toho 12 polských. Těla některých jsou stále v uzavřeném prostoru, kde probíhá ochlazování prostoru dusíku. 

| Video: Youtube