Soška, jejíž vznik je datován do období před více než 7 000 lety, je skutečně výjimečným exemplářem mladší doby kamenné. Nalezena byla v roce 1964 v souvislosti s těžbou uhlí, a to v sídlištní jámě kultury s lineární keramikou. Jak připomíná například server Encyklopedie České republiky, nositelé této kultury byli vůbec prvními zemědělci na našem území, přičemž toto označení odkazuje na typickou výzdobu dobových nádob rovnými či zavinutými čarami.

Podívejte se na video o sošce z Chabařovic

| Video: Youtube

Zachovalý odkaz prvních zemědělců

Plastika z Chabařovic byla původně vysoká přibližně třicet centimetrů. Do dnešních dnů se dochovalo třiadvaceti centimetrové torzo, konkrétně téměř celý trup a větší část levé nohy. Chybí tak hlava, krk, obě paže, pravá noha a u levé nohy pata a prsty. Podle webu Archeologie na dosah se však i přes značné poškození stále jedná o jednu z nejlépe zachovaných sošek kultury s lineární keramikou.

Povrch plastiky je zdoben rytými liniemi, které jsou pro výše zmíněnou kulturu typické. Vědci se domnívají, že jde o znázornění buď oděvu, ozdob či tetování. Samozřejmě však mohli pravěcí lidé těmito liniemi symbolizovat něco zcela jiného.

Tajemství, které nebude odhaleno

Torzo bylo podrobeno řadě zkoumání včetně počítačové tomografie. Díky tomu dnes například víme, že nejprve byly vytvořeny jednotlivé části jako trup, paže či nohy, které byly poté zkompletovány a vypáleny. Podle zbarvení povrchu si můžeme výrobní postup představit dokonce ještě detailněji. Pravěký umělec zřejmě své dílo položil během výpalu do ohniště nejprve na záda a teprve v konečné části výroby jej překryl popelem a uhlíky.

„Na sošce byly dále identifikovány stopy porušení, které by naznačovaly její zničení z rituálních důvodů po použití,“ připomíná Lucie Vélová, kurátorka Národního muzea, kde je dnes chabařovický muž uložen.

Známky zničení jsou u pravěkých sošek poměrně časté. Jedna z hypotéz je, že sošky sloužily k uctívání předků a bývaly ničeny v souvislosti s ukončením obývání daného domu či prostoru. Jak to však u těchto dávných předmětů bývá, pochopitelně se jedná jen o teorie. Ve skutečnosti nevíme, proč soška vznikla, ani z jakého důvodu byla zničena. Naprosto jisté však je, že se jedná o výjimečný a velmi zajímavý exemplář.