KDE: Orlová-Město

Oba jsou významným ekoprvkem v jinak průmyslové krajině. Největší Krajčok zaujímá téměř třetinu rozlohy celé Orlové a má řadu památných stromů a přítomné stružky. Les slouží z velké části pro místní odpočinkově.