Kdy: sobota 21. prosince 16 - 20 hodin
Kde: Starý Bohumín, vojenský objekt Na Trati (u dálnice)
Za kolik: zdarma

„Ukážeme návštěvníkům nové repliky vojenských uniforem z 30. let, příchozí se mohou vžít do rolí vojáků a pozorovat okolí skrz uzávěry střílen, vyzkoušet si obsluhu telefonního přepojovače, pevnostního ventilátoru či ručního výtahu pro dopravu munice,“ říká za Klub vojenské historie Bohumín Michal Hejda.

Zdatnější návštěvnici si mohou vyzkoušet kolik síly bylo potřeba k otevření či zavření pancéřových dveří do objektu. Lidé také uvidí, jak vánoční svátky trávila osádka objektu. Atmosféru celé akce dokreslí vánoční osvětlení objektu.