Kdy: 21. listopadu, 17 hodin
Kde: kavárna Avion, Český Těšín

Přednáška Petra Pyszka pojedná o zvláště bezobratlých druzích živočichů, kteří na Těšínsku žili ještě před kolonizací oblasti či před změnami ve 20. století, dnes zde již nežijí, nebo jen velmi vzácně.