Jako cíl naší dnešní procházky jsme zvolili významné místo města, a to Slezskoostravský hrad. Cestu k němu začínáme u Černé louky. Vydáváme se směrem k nově postavené lávce, která je zajímavá také tím, že křižuje soutok dvou řek, Lučiny a Ostravice. Pokračujeme cestou za lávkou a po průchodu pod velkým betonovým mostem už pomalu můžeme spatřit hradby. Hrad vypadá po nedávných úpravách skvěle a jeho okolí je čistější než kdy před tím. Vcházíme hlavní branou, a po zaplacení padesátikorunového vstupného jsme konečně uvnitř.

Nyní máme spoustu možností jak využít čas. Po celém nádvoří jsou rozsety krámky s medovinou, bramborovými plackami, klobáskami a jinými pochutinami. Dohromady to vše tak krásně voní, že je těžké odolat. Obcházíme po nádvoří a rozmýšlíme se, co dál. Nejsou zde samozřejmě jen krámky s naturáliemi, ale také spousta stánků se suvenýry nebo s pěknými dřevěnými miniaturami. Také si zde všímáme trochu děsivějších exponátů, a to například klece pro odsouzence, či pranýře a dalších vystavených prostředků útrpného práva. Dnes již naštěstí slouží jen jako podívaná. Podobně tomu také je u místní kašny, která víceméně jako podívaná sloužila už od dob jejího zbudování. Kvůli místu, kde byl hrad postaven, a to na skále, totiž nebylo možné, aby se sem dostala voda. Každopádně se na ni můžeme posadit.

Vydáváme se k pravděpodobně nejvýznamnější stavbě tohoto místa, k hradní věži. Ta je nejvyšším místem Slezskoostravského hradu, proto je z ní překrásný výhled do všech stran. Po schodišti se vydáváme nahoru a můžeme si vybrat - buď navštívit některou z místních expozic ve vyšších patrech, nebo jít až nahoru na věž a rozhlédnout se do světa. Volíme nejprve druhou variantu a míříme až na vrchol. Jsme odměněni pěknou panorámou Ostravy a skučícím, chladným větrem. Před námi je vidět jak daleký kraj, tak celé nádvoří a okolí hradu. Po chvilce kochání a rozhlížení necháme o samotě ostatní návštěvníky, kteří fotografují okolí z tohoto vysokého místa, a jdeme si prohlédnout expozice.

Sejdeme po schodišti níže a můžeme se podívat na poučnou a zároveň stálou výstavu historie hradu, kde se dozvíme nejdůležitější informace o historii objektu. Také nezapomeneme navštívit hradní galerii. Do ní se dostaneme, když se dáme směrem nalevo od hlavní brány. Zde je možné si prohlédnout různá výtvarná díla, obrazy a podobně. Poslední, co dnes na hradě navštívíme, je hradní pevnost. Ta se nachází ve staré části hradu. Je zde možné zhlédnout staré hradní zdivo a také je tato část význačná svými vysokými stropy. Ve zdejších sklepeních jsou také akvária a v nich různé druhy sladkovodních ryb. Další z tajemství, která skrývají sklepy, jsou vystavené čarodějnice, které potěší každého milovníka pohádek.

V neposlední řadě se ještě z místní rozhledny pokocháme pohledem na centrum Ostravy a soutok obou našich řek, Lučiny a Ostravice. Po tomto příjemném zakončení prohlídky se vydáváme zpět na nádvoří, ze kterého toto překrásné historické místo opouštíme.