Podzimní nábor se týká děvčat i chlapců, ročníků 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 a 2005. Úspěšní zájemci budou zařazeni do atletické přípravky klubu, jenž letos získal v měsíci červenci významné celorepublikové ohodnocení Atletická přípravka měsíce. Karvinská přípravka byla dokonce Českým atletickým svazem zvolena pilotní atletickou školkou ČAS.


Nábor dětí bude probíhat formou zkušebních testů. Po vyhodnocení výsledků budou děti a jejich rodiče informováni o konečném výběru.

Obsah testů pro přípravku: skok daleký z místa, test předklonu ve stoji spojném, běh překážkovou dráhou na čas, hod pěnovým oštěpem (dva pokusy), hod medicinbalem 1 kg přes hlavu (autový hod).

Součástí testů bude také znalost několika atletických disciplín.

Trenéři atletiky zvou na nábor i starší ročníky 1993-1998.