„Ve městě dříve box fungoval, dlouho pod Viktorií Havířov, ale pak to nějak padlo a najednou tady bylo hluché období. Řekl jsem si, že by nebylo od věci oživit myšlenku havířovského boxu a začal jsem podnikat kroky k tomu, abych k tomuto olympijskému sportu zase přivedl nějaké děti a klub mohl začít fungovat," vypráví Jaroslav Kubíček.

Nejprve se musel vyzbrojit trpělivostí, protože na trénink docházelo málo dětí, které navíc zase odcházely, ale postupem času se vykrystalizovala skupinka, kterou box začal bavit a zůstala u něj. „Aktuálně chodí na tréninky patnáct až dvacet dětí, což je neskutečné číslo na to, že fungujeme teprve rok," má Kubíček radost.

David Polák (vlevo) v ostravském ringu.

A protože mladé talenty z Havířova a okolí prokazovaly v boxerském ringu odhodlání a sportovní pokroky, rozhodl se Kubíček přihlásit ty nejtalentovanější do regionální soutěže. Zhruba sedm mladých boxerů už se boxu věnuje natolik dlouho, aby se mohli účastnit regulérních zápasů.

Nejnadějněji se v tuto chvíli jeví dva kadeti. Dvanáctiletý David Polák a o dva roky mladší Denis Porubský. V klubu je ale talentů více. „Na některých jdou pokroky opravdu znatelně vidět," uznává Kubíček.

Denis Porubský je velkým talentem Havířova.

V havířovském klubu se buď učí základům boxu, anebo postupují v tréninku a poctivě na sobě pracují děti ve věku od deseti do osmnácti let. Každý, kdo má box rád a chtěl by se mu věnovat, je v Boxu Havířov vítán. Členové klubu trénují v Tělocvičně Palackého naproti Beskydu v bývalém podnikatelském centru. Veškeré boxerské vybavení včetně ringu o rozměrech 4x4 m si Kubíček obstaral sám.

Vážení čtenáři, Deník na svém webu nemusí zveřejňovat celý obsah novin a celé znění všech článků. Ucelené zpravodajství z regionu, domova i zahraničí, kultury a sportu, a také rubriky zábavy, osobní inzerce nebo speciální přílohy najdete v tištěném vydání Deníku nebo ve zlevněné předplacené internetové verzi.
Aplikaci e-paper (elektronické vydání novin) najdete ve spodní části těchto webových stránek. Po připojení si tak můžete Deník v plném znění přečíst kdykoliv a kdekoliv na počítači nebo mobilním zařízení. Stránky i jednotlivé články můžete tisknout nebo archivovat.