Historicky 1. Oddíl Junáka v Karviné založil společně s dalšími odhodlanými skauty Otokar Novotný, kterého každý znal pod přezdívkou Bumbrdla.

Ve sklepě jednoho z domů v Karviné-Mizerově zajistili klubovnu a začali přijímat nové členy.

Vodáci z Karviné byli opět první.
Karvinští obhájili prvenství v závodě dračích lodí

Na konci stejného roku (1968) však měli už tolik členů, že se do sklepa nevešli, a tak došlo k založení zcela nového oddílu – v tu dobu v Karviné již osmého v pořadí.

Klubovna tentokrát vznikla v karvinské části Hranice, odkud pramení i název Hraničáři.

Po deseti letech převzal otěže vedení oddílu Jaroslav Prymus, kterému se tajně podařilo převést hraničářský oddíl z pionýrské organizace pod křídla tehdejší ČSTV a začlenit ho do oddílu kanoistiky. Oddíl zároveň konečně získal svůj vlastní domov v loděnici u řeky Olše, kterou obývá dodnes.

Hraničáři slaví letos významné jubileum - padesát let.Zdroj: VO Hraničáři

V letech 1992 až 1997 vedl oddíl Roman Štolfa a od roku 1998 je v jeho čele Ivan Jurčík. „Dostal jsem se k tomu díky kamarádovi, který mě k oddílu v roce 1992 přivedl, a už jsem u toho zůstal,“ vzpomíná Jurčík na své začátky.

Život vodáka miluje „Baví mě ta rozmanitost a svoboda. Vodu totiž nemůžete zkrotit, dělá si, co chce a vy se jí musíte podřídit,“ dodává vedoucí Hraničářů, kteří mají dvacet členů ve věku od devíti do osmnácti let.

Děti se schází dvakrát týdně a také během víkendů. Nepoznávají však jen vodu, ale jezdí také na tábory, chodí do přírody a společně utužují kolektiv.

„Během tohoto léta se uskutečnil sraz veteránů, který byl důkazem toho, že Hraničáři žijí dál,“ těší Jurčíka, který na vodě zažil už spoustu zážitků. „Nejzajímavější byla řeka Salza v Rakousku. Lákalo by mě i něco v Norsku, ale to je asi nedosažitelné,“ uzavřel.

Petr Sobol

Domov Alzheimer v Karviné-Darkově si funguje už čtyři roky. Oslavil to s klienty.
Karvinský Domov Alzheimer funguje už čtyři roky
Výstava Zahrada nabízí každoročně nejen to nejlepší z práce karvinských zahrádkářů, návštěvníci tu zároveň získávají i nejednu odbornou radu a informaci.
Zahrádkářská krása i dobré rady, to je výstava Zahrada