Typ trasy: cyklistická. Náročnost: nízká. Délka: 30,1 km. Zajímavosti cestou: 1. pomník generála Laudona, 2. Veselská a Skalická brána, 3. Památník Velké Moravy, 4. Slovácké letecké muzeum.

První známé pokusy o splavnění řeky Moravy se odehrály už v 17. století – tehdy také vznikly první plány na její propojení s řekou Odrou. V roce 1901 pak byl dokonce přijat zákon o vybu- dování průplavu Dunaj–Odra. Válka však tyto plány zhatila a vrátil se k nim – alespoň zčásti – až ve 30. letech minulého století Tomáš Baťa, který potřeboval levnou dopravu pro své zboží i pro lignit jako elektrárenské palivo.

V roce 1934 pak byla zahájena výstavba průplavu Otrokovice–Rohatec o délce 52 kilometrů. Devět milionů korun do akce vložila firma Baťa, 27 milionů korun pak československý stát. Průplav – jehož stavba také zčásti fungovala jako „Hladová zeď“, protože řešila místní nezaměstnanost – byl dohotoven ve velmi krátké době.

Už prvního července 1938 mohla být provedena slavnostní zkušební plavba. Na podzim téhož roku kanál bez problémů přečkal velkou povodeň a druhého prosince po něm vyplul první motorový člun s vlečnou lodí, která přepra- vila dvě stě tun elektrárenského lignitu z dolu Tomáš v Ratíškovicích. V létě roku 1939 pak za- čaly i pravidelné výletní plavby na lodi Mojena.

Tam lodí, zpět na kole

Poválečné časy kanálu nepřály: v roce 1961 na něm byl zastaven provoz, rozprodaly se lodě a skončila údržba. Po tři desetiletí pak unikátní vodní cesta chátrala. V 90. letech se ale naštěstí turistická plavba na kanál znovu vrátila; byť jeho opravy nebyly levné ani jednoduché.

close Trasa výletu info Zdroj: Mapy.cz zoom_in Trasa výletu V současnosti je ale už opravena téměř celá 52 kilometrů dlouhá trasa s 14 plavebními komorami: umožňuje tak pravidelnou i turistickou plavbu nejen mezi Petrovem a Otrokovicemi, ale až do slovenské Skalice. Na trase je 8 přístavů a 16 přístavišť. Zvláště milovníci techniky ocení třeba unikátní výklopník uhlí v Rohatci sloužící jako rozhledna anebo lanovku pro přetahování člunů ve Vnorovech.

Po kanálu se můžete plavit buď na lodích s pravidelným jízdním řádem, nebo si můžete půjčit motorové plavidlo či použít vlastní loď (na přilehlých vodních plochách je i možnost rybolovu). Skvělou možností je pak jednu cestu absolvovat na lodi a druhou na kole. To se dá mezi Petrovem a Uherským Hradištěm – obě cesty měří téměř přesně 30 kilometrů, přičemž ta cyklistická vede po velmi příjemném rovném povrchu.

Do sklepního městečka

Během výpravy si nenechte ujít návštěvu unikátního areálu Plže v obci Petrov. Je zde na 80 vinných sklepů, z nichž ty nejstarší se datují do počátků 15. století. Víno zde loupily a popíjely už husitské voje, jejichž spanilým jízdám se tu přezdívalo „české vinobraní“! Projít se Plžemi v podvečer a ochutnat místní moky je krásný zážitek – samozřejmě máte-li zajištěno ubytování anebo odvoz, protože na kole se „pod vlivem“ jezdit nesmí.

Na druhém konci „kololodní“ trasy vás pak čeká město Hradiště, od roku 1587 nesoucí přízvisko Uherské. Dříve mohutně opevněné město dnes nabízí hlavně pozoruhodnou barokní zbrojnici a lékárnu či jezuitskou kolej. Také však procházky historickým centrem, při kterých opět můžete potkat krásné vinařské zážitky…

Více o cyklistice najdete na Deník.cz. Staňte se dnes digitálním předplatitelem a získáte zdarma e-knihu plnou cyklotras po celém Česku. Více na: predplatne.denik.cz/cyklodenik