To proběhlo v říjnu už po čtyřiadvacáté a pořádal jej turistický oddíl mládeže Kamarádi. Spolu s nočním blouděním Vysočinou organizoval tento oddíl také 25. ročník turistického závodu jednotlivců a na obě akce vyrazil také orlovský turistický oddíl mládeže Práčata.

Pacovské dovádění je známé svou náročností na fyzickou připravenost a psychickou odolnost, ovšem oba tyto atributy se orlovským sportovcům dostávají měrou vrchovatou. „Navštěvujeme tyto akce už od roku 1993, kdy se na stupně vítězů v kategorii mladších dívek postavila poprvé naše pozdější mnohonásobná mistryně republiky Cilka Vlčková. Od té doby se na putovních plaketách objevovala pravidelně i další jména našich závodníků," přibližuje Jiří Vilhelm z TOM Práčata.

Barbora Kazíková vbíhá do cíle.

Turistický závod v Pacově vychází z pravidel oficiálních závodů, ale vždy je tu něco navíc. I ti nejmenší, kteří sotva umí číst, si musí poradit se čtyřmi azimutovými úseky a znalostmi hlavních měst Evropské unie. Bezchybné provedení vylosovaného uzlu z šestice možných a překonání lanové lávky, zpravidla přes vodní tok je samozřejmostí. Orlovská skupina byla početná, ani nejmladší osmiletá Janička Nowaková se neztratila.

VÝSLEDKY (do 10. místa)
Žačky do 10 let: 2. Alena Kazíková, 4. Zuzana Balajková, 7. Jana Nowaková
Žačky do 12 let: 2. Hana Gabzdylová
Žačky do 14 let: 1. Aneta Krhovjáková, 9. Kristýna Nowaková
Žáci do 14 let: 1. Jakub Zapletal
Dorost do 18 let: 1. Magdaléna Gencová, 4. Robin Pavlík
Muži do 35 let: 9. Ondřej Genco

Nejúspěšnějším účastníkem celého podniku se stal Jakub Zapletal, který si odnesl nejen cenu za vítězství ve své kategorii, ale i kvalitní spacák za absolvování závodu bez jediné trestné minuty a navíc pytel brambor vylosovaný v tombole.

Jakub Zapletal si odnáší odměnu za bezchybný výsledek.

Po vyhlášení výsledků a krátkém odpočinku čekal účastníky další úkol. V 18 hodin nastoupili do připravených autobusů, které je postupně rozvážely do blízkého i vzdálenějšího okolí. Dle pokynů šéfa výsadku jednotlivé skupinky vystupovaly někde mezi poli a lesy s malou mapkou, ve které byl označen cíl u turistické základny pacovských tomíků. Po zorientování se všichni cestou necestou vydali na noční pouť.

Délku trasy si každá skupina volila sama. Lehká obsahovala trať do 10 km, střední do 15 km a těžkou do 20 km si volili jen odvážlivci, protože se jednalo vždy o vzdušnou vzdálenost, takže i 10 kilometrů se mohlo vyšplhat klidně na dvojnásobek.

„My jsme využili všechny tři možnosti. Na lehkou trasu se vydala nejmladší děvčata a z deseti kilometrů se vyklubalo šestnáct, a to ve členitém terénu a za tmy, což bylo značně náročné. Děvčata zasluhují velkou pochvalu za výdrž. Do spacáků se dostala až hodinu po půlnoci, stejně jako skupinka dvanáctiletých a třináctiletých děvčat vedená Kubou Zapletalem, která dorazila do cíle jen o patnáct minut dříve," informoval vedoucí výpravy Jiří Vilhelm.

Poslední skupina náctiletých, vedená čerstvým dospělákem Ondřejem Gencem, dorazila někdy k ránu přímo do školy, kde byli účastníci akce ubytováni. „A kde byli a jakou vzdálenost urazili, to vědí jen oni sami," zasmál se Vilhelm a popřál všem členům klubu do nového roku jen samé úspěchy a pevné zdraví.