„Stany jsme měli postaveny na místním koupališti, které pro nedostatek vody nebylo napuštěno,“ informoval vedoucí karvinské výpravy Josef Čigelský. Úvodní den společného třídenního táboření vyrazili turisté na rybník do Lučiny, vzdálený asi tři kilometry přes kopec. Večer byl táborák a zpěv v doprovodu kytar. V sobotu ráno vzbudila všechny přítomné cimbálová muzika. Půl kilometru nad táborem byl totiž uspořádán osmý ročník místních slavností – Horňáckého kosení luk s doprovodným kulturním programem. Účastníci, oblečeni do krojů, sekali trávu na čas i na kvalitu. Úderem sedmé hodiny program začal za aktivní účasti bývalého ministra životního prostředí Ambrozka, který načal první řadu.

Odpoledne turisté vyrazili na pochod, aby nezahálelil. Trasu Malá Vrbka – Tři Kameny – Kuželův Mlýn – Malá Vrbka, dlouhou 15 kilometrů, zvládli během necelé hodinky. Večer proběhlo vyhodnocení pochodu a předávání diplomů. Následovala tombola a volná zábava. Další den ráno odvezl účastníky setkání autobus na vlakové nádraží do Velké nad Veličkou, odkud se všichni rozjeli do svých domovů. „Celkem nás bylo 50 nocležníků. Počasí nám přálo, stihli jsme vše, co jsme si naplánovali, takže s akcí můžeme vyjádřit spokojenost,“ pravil Čigelský. Příští setkání, již čtvrté, proběhne ve stejném termínu 15.-17. června, ale tentokrát ve Vřesovicích – Chřibech. I zde se jistě uskuteční aspoň jeden turistický pochod.