Akce proběhne v rámci sokolského turistického srazu pro tento rok a účastníci pochodu si mohou vybrat ze dvou variant. Pro pěší jsou připraveny trasy na 7, 15 či 25 km, pro cykloturisty pak na 40 či 60 km. Sraz bude probíhat na nádraží ČD od 7 do 9 hodin na prvním nástupišti u výtahu. Místo startu je tamtéž, u trafostanice ČD, končí se v Restauraci a cukrárně Kumax v Zelené ulici. Startovné činí 30 Kč, pro mládež do 18 let pak jen 15 Kč.