Ten byl určen především dětem z Karviné a blízkého okolí. Připraveno pro ně bylo několik napínavých chvil na vodě, ale také pestrý doprovodný program na souši.

Účastnici akce se na lodích pohybovali zcela poprvé, ale každý, kdo šel v danou chvíli okolo, nemohl nic rozpoznat. „Starší děti a dospělí okamžitě pochopili, co je to základní záběr a hlavně, jak se na lodi pohybovat bezpečně," přiblížil vedoucí oddílu Ivan Jurčík.

Mladší děti odměnily členy vodáckého oddílu úsměvem a nadšením, se kterým se na vodě pohybovaly. Celkem se akce zúčastnilo 27 dětí, 22 rodičů a 26 pořadatelů.

Vyvrcholením celého dne bylo společné grilování na břehu řeky Olše, kde se hodnotily klady a zápory vodáckého sportu. Všichni účastníci se shodli, že pokud někdo chce sjíždět řeku, je zapotřebí se s vodou seznámit, tak jak si to vyzkoušeli oni sami na této letní vodácké akci.

„Věříme, že se všem zúčastněným akce líbila a že se tady příští rok zase všichni společně setkáme," přál si Ivan Jurčík.