„Aspoň budeme mít po letech klidné léto,“ snaží se na špatné zprávě najít alespoň něco pozitivního dlouholetý organizátor podniku Petr Hrabčák, který každý ročník připravoval prakticky celý rok, aby tři měsíce před samotným závodem věnoval každý den poctivé organizační přípravě. Letos mu nervy odpadnou, což naznačovalo už únorové stanovisko Autoklubu České republiky.

Ten totiž oznámil, že sezona silničních motocyklů na přírodních okruzích se obejde bez závodů na oblíbeném Těrlickém okruhu, a to vinou nesrovnalostí v zásadních otázkách organizace, na což tlačí evropská motocyklová unie FIM Europe.

„Je pravda, že technické otázky nemáme dořešené, avšak s Autoklubem ČR se snažíme nalézt společnou řeč. Nebýt koronaviru, pravděpodobně bychom závody uskutečnili, byť v jiné podobě. Covid to ale dorazil,“ připustil Hrabčák.

Organizátor motocyklových závodů Havířovský zlatý Kahanec Petr Hrabčák (vlevo).Zdroj: Libor Běčák

Za současných podmínek pokládal nerealizovatelné uskutečnit tak významný podnik. „Předně bychom sem nedostali všechny jezdce. Vezměte si, že víc než polovinu účastníků nám tvořili jezdci z celé Evropy, Italové, Rakušané, Němci, Belgičané a podobně. Vzhledem k aktuální situaci, kdy nikdo neví, kdy a jak se bude možno po Evropě zase volně pohybovat, jsme neměli žádnou jistotu, že by k nám jezdci přijeli. A to ani nemluvím o bezpečnostním a zdravotním riziku,“ mávl rukou Hrabčák.

Narážel tak na samotný průběh závodů, kterých by se navíc mohlo zúčastnit jen omezené množství lidí, a navíc by nikdo nemohl zaručit, jak by se chovali diváci (například otázka rozestupů, roušek), pokud by tedy na akci vůbec byli vpušteni.

Ruku v ruce s tím jdou ekonomické náklady. „Dotace z města či kraje se po koronavirové krizi nebudou pohybovat ve stejných výších jako v předešlých letech, to je nám jasné. Bohužel tyto částky tvořily významnou složku našeho rozpočtu,“ upozornil Hrabčák na další problém. „Svět se po krizi změní, otázka pořádání našich závodů v dalších letech je nejistá,“ nalil všem čistého vína.

Upozornil, že svůj přístup k závodům, kupříkladu startovnému, budou muset přehodnotit i samotní jezdci. „Organizace podobných podniků nebude v dalších letech lehká. Někdo na peníze od sponzorů třeba vůbec nedosáhne. Road racing jako takový se může stát ohroženou disciplínou,“ zdvihá varovný prst Petr Hrabčák.