Plány na regeneraci areálu představili minulý týden zástupci Moravskoslezského kraje. Podle ředitelky krajské Agentury pro regionální rozvoj Petry Chovaniokové už kraj má k dispozici studii na výstavbu a využití ploch po rekultivaci.

„Projekt je ale plánován na etapy, a není tedy nutné mít tu finální částku na startu. V současnosti se kraj snaží získat peníze na výstavbu této průmyslové zóny. Další velkou zónu totiž kraj potřebovat bude, protože okolo roku 2015 budou stávající plochy už plné," uvedl náměstek moravskoslezského hejtmana Marian Lebiedzik.

Areál má rozlohu zhruba 100 hektarů a v budoucnu by mohl investorům nabídnout plochu až 70 hektarů. Majitelem pozemků a areálu je společnost RPG, které je prý připravena kraji pozemky odprodat.

„Pro Karvinsko, které je oblastí s vysokou nezaměstnaností, je tento prostor ideální: je na okraji města, nezasahuje do obytné zóny a má dobré dopravní napojení," tvrdí náměstek hejtmana s tím, že kraj považuje tuto zónu za strategickou.

Důvod? Praktiky už není možné stavět nové průmyslové zóny na zelené louce, dá se ovšem využít desítek areálů po těžbě, průmyslové či zemědělské činnosti, takzvaných brownfields.

Takovýchto zmapovaných a nevyužívaných areálů je ve Slezsku a na severní Moravě okolo 270. Jejich databázi vytvořila Agentura pro regionální rozvoj.

„Většina z nich se k dalšímu využití prozatím nehodí, databáze těch využitelných je skromnější prozatím asi 50 ploch či objektů. Možnosti financování regenerace brownfileds nabízí EU a počítá se s tím i do příštího plánovacího období od roku 2014," uvedla Chovanioková.

Karvinský primátor Tomáš Hanzel iniciativu kraje vítá a bude podporovat.

„Karvinsko obecně potřebuje nová pracovní místa, takže jednoznačně potřebujeme i další investory, kteří by nabídli našim lidem práci. Doufám, že stát uvolní ty peníze, které kraj ušetřil na zóně Nošovice a které by měly pomoci vybudovat právě zónu na brownfieldu Barbora," řekl Tomáš Hanzel.