Rekultivace Kozince pro lidi i zvířata

Ještě před deseti lety tamy byly rodinné domky a pole. Nyní je tam pouze jezero, které vzniklo vlivem důlní činnosti. Řeč je o oblasti mezi Doubravou a Karvinou, známou jako Kozinec.

A právě této oblasti chce dát společnost OKD novou podobu. Rekultivace bude probíhat v několika etapách a podílet se na ní budou nejen projektanti, ale také botanici, zoologové a krajinní architekti. Půjde přitom na Karvinsku o naprosto ojedinělý projekt. Vznikne tam totiž několik terénních útvarů, jako jsou ostrovy nebo poloostrovy. „V klidnější severní polovině bude území určené pro vodní ptactvo nebo pro vytvoření stanovišť pro rostliny a živočichy, které budou navazovat na lužní les v meandru Olše a společně vytvoří plně funkční regionální biocentrum," informoval projektant Jan Waśniowski.

Na toto „místo pro přírodu" pak bude navazovat „místo pro člověka", které lze využít rekreačně, k procházkám, ke koupání ale také ke sportovnímu rybářství.

V první fázi rekultivace by měly vzniknout tři poloostrovy, díky kterým vznikne mnoho zátok a rozčlení rozsáhlou a fádní plochu na pestrá stanoviště. Útvary vzniknou ze sutí ze sanovaných domů, na které bude směs hlušiny a zeminy. Nahoru bude navíc navezena vrstva zeminy a úrodné ornice. „Břehy poloostrovů budou nasypány v mírném sklonu v rozmezí 10 až 20 procent, aby se umožnilo přirozené začlenění do krajiny a také mírný přístup do vody," doplnil Jan Waśniowski. Poloostrovy budou přitom jen jeden a půl metru nad vodou, aby zapadly do okolní krajiny.

Po vzniku krajinných útvarů doplní zoologové objekty, které umožní rozvoj co největšího množství druhů živočichů. Vzniknou například dosedací berličky, což bude kulatina ve výšce dvou metrů opatřena bidýlkem, kde budou moci dosedat dravci.

Pro rozmnožování různých druhů plazů bude určen plazník. Ten bude vytvořen z kulatin, které jsou do sebe zapasovány tak, aby tvořili obdélník, do kterého jsou umístěny menší větve a ty jsou následně přesypány zeminou. „Tím se mezi větvemi vytvoří velké množství skulin a děr, které jsou naprosto ideální jako úkryt a místo pro rozmnožování plazů," vysvětlil projektant. Pro hmyz a další živočichy budou navíc sloužit kmeny pokácených stromů, které budou na poloostrovech rozmístěné na souši i ve vodě.

Konec rekultivace, která již běží, je naplánován na rok 2022. „Technická část by měla skončit v roce 2017, poté by měla následovat pětiletá biologická rekultivace," informoval mluvčí OKD Vladislav Sobol.

Rekultivace mění krajinu k lepšímu

Na rekultivovaném území v Doubravě vznikl Dinopark. Co to vlastně rekultivace je? Stručně řečeno je to proces, který navrátí území, na kterém probíhala těžba, výstavba nebo průmyslová výroba, do původního stavu.

Případně do takového stavu, ve kterém bude fungovat jako soběstačný ekosystém. Jedná se o nejrychlejší známý způsob, jak do poničené krajiny vrátit přírodu a umožnit její opětovné využívání lidmi.

A nejedná se přitom jen o české specifikum. V nejrůznějších koutech světa se bývalé doly či průmyslové zóny proměnily v botanické zahrady, divadelní scény či kulisy pro natáčení filmů, unikátní sportovní arény, letiště, úložiště počítačových serverů nebo vzácných vín a sýrů, ale také nákupní galerie či příjemné obytné zóny.

A netradičně pojaté rekultivace najdeme i v našem regionu. Vždyť na poddolovaných územích si můžeme zahrát golf, zarybařit si nebo si dokonce prohlédnout vládce druhohor – dinosaury

Šikmý kostel – vzpomínka na starou Karvinou

Vlivem důlní činnosti kostel sv. Petra z Alkantary klesnul o 30 metrů a naklonil se o skoro sedm stupňů. Také proto se mu někdy říká karvinská Pisa. Málokdo by při příjezdu do Karviné z Ostravy tušil, že tam, kde jsou dnes jen stromy a šachty, bývalo kdysi celé město.

Vlastně stará Karviná. Jediné, co dnes tuto dobu připomíná je malý kostelík na pravé straně cesty. Přesto se jedná o raritu nejen v naší zemi, ale, s výjimkou jednoho italského městečka, snad i na celém světě. Kostel sv. Petra z Alkantary totiž připomíná šikmou věž v Pise. Těžba se totiž podepsala na tom, že se naklonil o téměř sedm stupňů. „Od roku 1874, kdy se zde začalo těžit, bylo v podzemí vytěženo uhlí z 27 slojí o celkové mocnosti 52,8 metrů. Kostel, který stál kdysi na kopečku, tak poklesl o více než třicet metrů," uvedl mluvčí OKD Vladislav Sobol.

Kostel málem skončil stejně jako zbytek města, naštěstí se v 90. letech rozběhly práce na jeho záchranu. „V roce 1996 zahájila společnost OKD rekonstrukci svatostánku, dva roky později pak byla zahájena rekultivace celého údolí, které má rozlohu 22 hektarů," připomněl mluvčí OKD. Byly zavezeny zátopy v okolí Karvinského potoka, přičemž bylo vytvořeno i jeho nové koryto. Pro úpravy terénu bylo použito přibližně 220 tisíc m3 hlušiny. Původní územní plán počítal se zalesněním celé lokality, ale brzy se ozvaly hlasy, že vzrostlé stromy by kostel zakryly. V nejbližším okolí kostela tedy les nahradily parkové úpravy.

Spolupráci s OKD si pochvaluje také farář Daniel Vícha. „Bereme to jako takovou slušnost, nebo projev dobré vůle ze strany společnosti, že napravuje důlní škody," řekl farář.

Kostel je již kompletně zkleštěn a již by neměl klesat. Kromě toho v srpnu 2012 proběhla druhá rekonstrukce, kdy se odstranila vlhkost a nahodily nové omítky. „Kromě toho nás podpořila také Nadace OKD, která nám částkou 260 tisíc přispěla na nové zvony," dodal Daniel Vícha.

Staré zvony ukradli za války nacisté a jako náhradní tam byly pouze ocelové. V rámci projektu „Zvony naděje" se tak vrátí zvony ze zvonoviny. „Mají mnohem kvalitnější zvuk," vysvětlil farář. Nové zvony by mohli slyšet obyvatelé Karviné již o adventu.

Bude z Darkovského moře známé letovisko?

Darkovské moře pro mnoho Karviňanů vyhledávanou rekreační lokalitou. Prázdné břehy, příroda okolo a panoramatický výhled na šachtu. Darkovské moře láká návštěvníky nejen z Karviné, ale i ze širokého okolí.

Lidé dávají přednost této vodní ploše, která vznikla následkem důlní činnosti, před klasickými letními koupališti. I přes to, že se tu vlastně zatím koupat nesmí. „Darkovské moře je součástí rozsáhlého areálu, ve kterém letos končí biologická rekultivace. Jde tedy o stavbu, na kterou je vstup zakázán," vysvětlil mluvčí OKD Vladislav Sobol s tím, že tam instalovali už mnohokrát informační cedule a značky. Ty se však stali cílem sběračů šrotu.

Jedná se přitom o jednu z největších rekultivací v zemi a největší na Moravě a Slezsku. Lokalita má rozlohu téměř 150 hektarů a technická rekultivace zde probíhala dlouhých 13 let. Přímo se nabízí, aby zde vznikla sportovní a rekreační zóna. „Darkovské moře má totiž na rozdíl od jiných velkých vodních ploch v okolí jako je Těrlicko nebo Žermanická přehrada dokonale čistou vodu, která vyhovuje i celé řadě vzácných živočichů," zdůraznil mluvčí OKD.

Jak bude budoucnost areálu vypadat, je ovšem zatím ve hvězdách. Celý pozemek totiž patří třem vlastníkům – společnosti OKD, skupině RPG a městu Karviná. Ti se už dříve dohodli, že by Darkovské moře mělo sloužit k rekreaci lidí z Karvinska. „Vodní plocha i její okolí k tomu přímo vybízí," dodal Vladislav Sobol s tím, že po kolaudaci přejde areál do správy RPG.

Podle mluvčího RPG Petra Handla zatím není jasno, jak konkrétně bude areál vypadat. „V současné době již aktivně hledáme případné zájemce, kteří by si tyto pozemky chtěli po dokončení sanačních prací pronajmout za účelem provozování rekreačních činností," sdělil Petr Handl.

S rekreačním využitím počítají také zástupci města. Karviná využije peníze, které dostala od Ministerstva financí na zahlazení důlních škod. „Počítáme například s vybudováním cyklotras, které se napojí právě na areál Darkovského moře," informovala mluvčí města Šárka Swiderová.

Zájem dětí o golf nás překvapil, říká Libor Buchta

Vyzkoušet si odpaly s šachtou v zádech mohou zájemci na Golf resortu Lipiny v Karviné. Netradiční rekultivace proběhla v Karviné v oblasti Lipiny. Na bývalém poddolovaném území totiž vyrostlo golfové hřiště. Proč se společnost OKD rozhodla k tomu to netradičnímu řešení a zda resort využívají místní lidé, jsme se zeptali manažera hřiště Libora Buchty.

Proč rekultivace v Lipinách šla zrovna tímto směrem a vzniklo golfové hřiště a ne třeba les nebo jiný přírodní útvar?
Cílem bylo vytvořit něco unikátního, něco nového a taky něco, z čeho budou mít místní obyvatelé maximální užitek. Vybudovat sportoviště s takovým zásahem jaký golf má je pro toto místo naprosto ideální. Vždyť golf jako sport nebo zábavu s přáteli můžete provozovat po celý život. A navíc má blahodárné účinky na zdravou konci, protože chůze je ten nejpřirozenější pohyb pro člověka.

Jak se cítí hráči, kteří odpalují na bývalém poddolovaném území se šachtou v zádech? Je tímto karvinské hřiště u nás (i ve světě) unikátní?
Ze zkušenosti z první sezóny mohu říct, že určitě ano. Hráči, ale jiní návštěvníci vnímají resort jako úžasnou zelenou oázu. Unikátní jsme nejen prostředím, ve kterém lidé hrají, ale i celkovou koncepcí resortu. Jsme tady opravdu pro každého kdo má rád sport a hezké prostředí. A vězte, že takovéto spojení průmyslové oblasti a krásného klidného sportu najdete po světě málokde.

Golf mnoho lidí považuje za sport pro bohaté. Snažíte se vyjít vstříc také lidem, kteří mají hlouběji do kapsy a otevřít tento sport široké veřejnosti?
Samozřejmě a je to jedna z našich nejvyšších priorit. Ve světě, kde má golf již dlouhou tradici není v žádném případě sportem pro bohaté a cenová politika resortu v Lipinách tomu jasně odpovídá. V letošní první sezóně jsme otevřením 9jamkového Veřejného hřiště a oblíbenými skupinovými golfovými kurzy pro širokou veřejnost dali jasný signál celé české veřejnosti, že golf je opravdu sport pro všechny.

Mohou si přijít zahrát golf i děti?
Nezapomínáme ani na ně a ve spolupráci s Nadací OKD jsme uspořádali celoroční Dětskou golfovou akademii Nadace OKD pro děti z Karviné zcela zdarma. Zájem dalece převýšil očekávání a pro příští rok chystáme podstatné rozšíření této úspěšné akce. Dětem se dále věnujeme celoročně v Dětské golfové škole, která musela otevřít hned ze startu dva kurzy.

Jezdí do Lipin jen lidé z okolních měst, nebo už si resort oblíbili i hráči z větší dálky?
Díky kvalitnímu zázemí a profesionálnímu týmu greenkeeperů přinášející hráčům nekompromisní kvalitu obou hřišť už Lipiny přilákaly golfisty a nové zájemce o tento nádherný sport z celého regionu včetně příhraničních oblastí Polska. Máme za sebou první, velmi úspěšnou sezónu a v nastavené kvalitě budeme pokračovat i v roce dalším.