„Firma přijde s nějakým problémem, který by chtěla rozpracovat, zadá téma a pár klíčových slov a my zajistíme, aby to bylo zadáno studentům," vysvětlil princip proděkan pro rozvoj a vnější vztahy Marian Lebiedzik.

Studenti pak budou mít možnost téma zpracovat formou seminární, bakalářské nebo diplomové práce.

Profitovat z toho budou přitom všichni. Škola, studenti i konkrétní společnost. „Pro firmy to znamená úsporu nákladů. Zatímco v jiných případech by za to musely zaplatit externí firmě, studenti to udělají zadarmo," zdůraznil Marian Lebiedzik.

Naopak studenti budou mít možnost se přímo zapojit do praxe, navážou kontakty s konkrétní společností, jejíž pracovníci budou studenty směrovat.

„Studenti tak získají představu, jak to v takové společnosti chodí a možná po skončení studia najdou v této společnosti i nějaké uplatnění," uvedl proděkan. Vedení fakulty chce začít oslovovat firmy v regionu.

Podle ředitele karvinského úřadu práce Radka Foldyny jde o jednu z možností, jak zlepšit zaměstnanost absolventů.

„Právě absolventi do 25 let a lidé starší 55 let mají největší problém získat zaměstnání," konstatoval Foldyna.

Studentům bez praxe, tak mohou dát větší šanci na získání práce právě takovéto projekty.

„Ti potenciální zaměstnavatelé si budou moci ověřit spolupráci s konkrétním člověkem, poznají jeho kvality a ti studenti se tak zviditelní," řekl ředitel úřadu práce.

Jako příklad dává projekty Ministerstva práce a sociálních věcí, kdy se absolventi zúčastnili půlročních stáží v různých úřadech.

Není prý pak výjimkou, že právě na tyto lidi, kteří takovouto praxi absolvovali, se obrátí zaměstnavatel v případě, že nějaký zaměstnanec odejde na mateřskou nebo na dlouhodobou nemocenskou.

„Ti lidé jsou zapracovaní a znají to, takže nepotřebují dlouhé zaškolení, ale mohou hned naskočit do pracovního procesu," dodal Radek Foldyna.

Novinku vítají i významní zaměstnavatelé Karvinska. Podobnou spolupráci si už vyzkoušeli například ve společnosti Arcelor Mittal Tubular Products Karviná.

„Některé projekty vyžadují sběr dat a my díky pomoci studentů nemusíme blokovat práci našich zaměstnanců," sdělil personální ředitel společnosti Rostislav Jevický. Studenti tak mohou například vypracovat dotazník, udělat průzkum a vše vyhodnotit včetně tabulek a grafů.

Podobných projektů využívají také v ČEZu. „Zatím nelze říct, zda právě projekt Obchodně podnikatelská fakulty, je pro nás ten pravý, vzhledem k tomu, že se orientujeme spíše na energetická témata, ale určitě využitelnost zvážíme," vysvětlil mluvčí pro severní Moravu Jaroslav Jurča.

Společnost spolupracuje se školami, ČEZ například vyhlásil soutěž o nejlepší diplomku. „Studenti řeší konkrétní problémy a často přicházejí se zajímavými nápady," podotkl Jaroslav Jurča.

Není prý výjimkou, že právě z takových spoluprací v průběhu studia se rodí i pracovní smlouva.