Ještě výraznější pokles plánuje důlní společnost u kontraktorů, tedy pracovníků dodavatelských firem, kteří se přímo podílejí na těžbě uhlí. Jejich počet klesne do září zhruba na 2700, což je přibližně o třetinu méně oproti konci roku 2012. Společnost OKD tak pokračuje v rozsáhlých úsporných opatřeních, která oznámila v polovině května v souvislosti s nepříznivou ekonomickou situací.

„Jde o bolestný, ale nezbytný krok. Vzhledem k cenám uhlí a dramatické situaci na světových trzích proděláváme na každé tuně, kterou vytěžíme. To je dlouhodobě neudržitelný stav. Jediná cesta, která nám dává šanci na přežití, je výrazné snížení nákladů a zároveň nastavení systémových změn v organizaci firmy, abychom byli schopni těžit efektivněji," řekl generální ředitel OKD Ján Fabián.

Snižování počtu zaměstnanců souvisí s dříve avizovaným balíkem úsporných opatření, která by firmě měla jen letos přinést kolem 2,6 miliardy korun.

„Většina zaměstnanců, kterých se propouštění týká (konkrétně jde o ty, kteří v OKD pracovali nejméně dva roky), má nárok na odstupné ve výši sedminásobku platu," řekl mluvčí OKD Vladislav Sobol.

Vedle snižování počtu pracovníků se počítá s omezením investic, snížením administrativních nákladů, sloučením managementu všech dolů a přestěhováním centrály firmy na Důl Darkov, optimalizací pohledávek a závazků, odprodejem zásob energetického uhlí i s úsporami v mzdové oblasti. Součástí změn je také komplexní přeměna organizační struktury včetně centralizace řízení dolů a další kroky, které mají OKD zajistit budoucí stabilitu.

Důvodem krize v evropském těžebním průmyslu je pokles zájmu o uhlí; zhruba čtvrtina vytěženého uhlí dnes nemá svého odběratele. Může za to zvýšená těžba uhlí v posledních letech v Austrálii či USA). Poptávka naopak v souvislosti s hospodářskou krizí začala klesat. Trh se zároveň musí vyrovnat s dovozy levného uhlí z USA a dalších zámořských zemí do Evropy. Ceny koksovatelného uhlí se navíc během dvou let propadly o více než 50 procent.