Ve společnosti OKD se v roce 2008 zvýší mzdy zaměstnanců o 7 procent.

Při dosažení dobrých hospodářských výsledků se navíc průměrný měsíční výdělek ještě navýší, aby byl o čtyři procenta vyšší než inflace. Za vedení společnosti podepsali dodatek Kolektivní smlouvě místopředsedové představenstva OKD Ján Fabián a Miloslava Trgiňová.

„Jednání nebylo lehké, ale i přesto jsme dospěli k rozumné dohodě,“ ocenil Ján Fabián.
Podle něj je důležité, že nyní již obě strany mohou věnovat své úsilí tomu, aby firma v letošním roce zvýšila svou produktivitu a stala se moderním a atraktivním zaměstnavatelem.

V Kolektivní smlouvě jsou zakotveny i všechny dlouhodobě poskytované sociální nároky, to znamená zvýšená zdravotní péče, rekondiční pobyty, příspěvky na stravování, důlní svačiny atd.

V prosinci dostali zaměstnanci na své účty navíc mimořádný vánoční plat, který byl v rámci dohody zvýšen z dvanáctinásobku průměrné měsíční mzdy sjednaného v platné Kolektivní smlouvě o další devítinásobek.