Stavba nové kanalizace už začala a potrvá až do příštího roku „Část této miliardové investice zaplatí po dokončení Evropská unie, část stát,“ říká primátor města Tomáš Hanzel.

Připomíná, že městu se daří získávat dotace jak od státu, tak od Evropské unie, a projekty podpořil v předchozích letech i Moravskoslezský kraj. „U kraje jsme uspělipředevším se zcela konkrétními projekty, ale také ve vypisovaných dotačních programech, u státu jsme v požadavcích úspěšní tak ze 70 procent,“ říká Hanzel.

Rozšíření průmyslové zóny Nové pole zase zčásti zaplatil CzechInvest, stát vloňském roce přispěl 20 miliony korun napříklads přestavbou jídelen nebos vybudováním sportovní haly u ZŠ Dělnická.

„Díkypenězům EU rekonstruujeme mateřské školy a letos na jaře otevřeme zahrady u některých z nich veřejnosti. Letos hlavněplánujeme dalšírevitalizaci budov škol - čekají nás tam další velké modernizace směřující k úsporám energií," řekl náměstek primátora Petr Juras.

Moderního sportovního stánku by se měli dočkat také fotbalisté i diváci. „Letos bychomměli díky dotacím opravit například fotbalové hřiště.Díky norským fondům opravíme jesle,díky penězům kraje budeme mít mj. projekt navyužití zámeckých koníren (na stavbu samotnou chceme získat podporu EU)nebo studii na napojení Karviné na dálnicia rychlostní silnici. Chceme získat unijní peníze na další modernizaci místních komunikací (Fryštátská například opravy nutně potřebuje) či sportovišť,“ naznačuje náměstek karvinského primátora Jan Wolf:

VČeském Těšíně by letos rádi pomocí dotací začali srekonstrukcí zimního stadionu kulturního střediska Střelnice nebo parku u centrálního hřbitova. „Kromě toho bychom rád pokračovali vrekonstrukci škol, nyní je na řadě ZŠ Slezská. Vrámci regionálního operačního programu máme požádáno o dotaci na stavbu krytého aquaparku,“ řekla mluvčí města Dorota Havlíková.

Bezpochyby největší orlovskou investicí letošního roku bude rekonstrukce objektu „A“ bývalého hotelového domu Doubravan. „Vznikne tam 121 bytů pro příjmově vymezené osoby. Městu se podařilo získat ze Státního fondu rozvoje bydlení více než 66 milionů korun, dalších více než třicet milionů dá město zvlastního rozpočtu. Rekonstrukce by měla být zahájena vnejbližších týdnech,“ přiblížila mluvčí města Nataša Cibulková.