Se zemí jsou postupně srovnávány všechny objekty, které nejsou chráněny památkově, nebo pro ně už není jiné využití.
V brzké době dojde také na dvě ocelové věže a v samotném finále zmizí z obzoru také devadesát pět metrů vysoká železobetonová skipová věž.
Společnost OKD už potvrdila, že ze dvou možných způsobů vybrala odstřel. Bude to první odstřel takové stavby v zemi.
Výjimečnou podívanou si nechtějí nechat ujít obyvatelé celého regionu a bývalí dukelští havíři.