Vpavilonu Ase představuje zhruba 160vystavovatelů, bohatý je idoprovodný program. Jeho součástí nejsou jen odborné konference, ale inejrůznější soutěže. Lidé, kteří řeší úpravy svého bydlení, mohou také využít bezplatných poradenskýchmíst.

Ti, kteří navíc mají své příjmení spojené snějakým stavebním materiálem, nářadím či jinak příbuzné se stavebním oborem, mohou využít svého jména a po prokázání se na pokladně výstavy budou mít vstup volný. Platí to jak pro muže, tak pro ženy, tudíž zdarma může na veletrh přijít jak pan Šroubek, tak třeba paní Matičková. Ušetří tím šedesát korun, což je výše vstupného pro dospělou osobu. Studenti či důchodci stakzvaně nestavebním jménem zaplatí odvacet korun méně. Veletrhy potrvají do soboty.