V pondělí potvrdili tento krok zastupitelé. I když se do dopravního podniku mnozí trefovali a chtěli být obeznámeni s jeho ekonomickými výsledky, nic jiného jim ani nezbývalo. Ztrátu z provozu osobní dopravy na území města musí totiž hradit ze zákona jako objednavatel magistrát.

I když byl tento fakt dán, některým zastupitelům všech politických stran se nelíbilo, že město pouze zaplatí o necelých šest milionů víc a dopravce se nemusí v podstatě o nic starat. „Jsem zásadně proti tak vysokému zvýšení cen. Když si uvědomíme, že ve městě jezdí asi polovina autobusů na plyn, který podražil o pouhé tři procenta, tak je dle mě tato částka zcela neúměrná. Když jsem zástupce firmy na tento fakt upozornil a chtěl vysvětlení, tak jsem se vlastně konkrétní odpovědi nedočkal,“ kritizoval dopravce poslanec Břetislav Petr (ČSSD).

„Samozřejmě, že chceme zachovat minimálně současné ceny, ale nevím, jak toho dosáhnout, když si nedovedeme poradit s podnikem, u kterého máme podíl a kterému dáváme ročně tak vysoké dotace,“ dodal Petr.

Ředitel divize osobní dopravy Antonín Španěl s ním nesouhlasil. „S vedením města jsme měli tři schůzky, na kterých jsme museli předložit a následně detailně upřesnit rozpis všech změn nákladů i počty cestujících. Z předložených dokumentů je zřejmé, že naše nároky jsou zcela oprávněné. Kdyby se náhodou ceny opět měnily, tentokrát příznivým směrem, tak město o vynaložené peníze nepřijde a o jejich využití rozhodnou opět zastupitelé,“ vysvětlil Španěl.

K nárůstu cen jízdného došlo hlavně vlivem navyšování cen pohonných hmot a s ním spjatých nákladů na jeden ujetý kilometr. Dopravce ČSAD Havířov, který ve městě zajišťuje městskou hromadnou dopravu, požádal město o řešení dopadů zvýšení cen pohonných hmot. Variantou pro pokrytí této ztráty bylo zvýšit cenu jízdného v rámci MHD. Zastupitelé však tuto variantu odmítli a schválili zvýšení příspěvku na dopravu z rozpočtu města. Tato částka se navýší o 5,7 milionu, tedy ze 42 na 47,7 milionu korun.