Budování nových prostor trvalo 16 měsíců od května 2007 do letošního září a investice čítá 141 milionů korun. Důvod zvyšování výrobní kapacity je jasný: zvýšená poptávka po výrobcích firmy MHC.

„Jsme největším světovým producentem zakázkových chirurgických setů ProcedurePak a jednorázových chirurgických roušek BARRIER. A zvyšování výroby musí jít ruku v ruce s navyšováním kapacit, a to jak materiálních, tak lidských,“ uvedl ředitel firmy Mölnlycke Health Care Emmanuel Chilaud.

Jen jednorázových zakázkových setů, které se zákazníkům dodávají ve sterilním balení, se ročně vyrobí téměř dva a půl milionu. „Vyrábíme více než šest tisíc druhů setů, přičemž jsme v nich schopni nakombinovat 4200 druhů komponentů,“ řekl Chilaud. Sterilních krycích roušek se v Karviné vyrobí okolo 46 milionů.

Dodal, že firma se chystá v nejbližších měsících přijmout několik desítek nových zaměstnanců. Jak na posty operátorů, tedy pro dělnické profese, tak do administrativy. Momentálně dává firma práci více než pěti stovkám převážně místních lidí a do konce roku 2009 plánuje počet zaměstnanců navýšit na téměř šest desítek: 456 operátorů a 162 pracovníků v administrativě.

„Budoucnost továrny v Karviné je dlouhodobá a má téměř 25-tiprocentní růst produkce,“ dodal ředitel Chilaud.

Do budoucna vedení firmy počítá s přesunem části strojové výroby mimo Karvinou a s dalším rozšiřováním továrny. Ve výhledu se uvažuje také o vybudování sterilizační jednotky.

Řečníci při včerejší prezentaci připomněli, že nejvíce zaměstnanců firmy je z Orlové a Petrovic. Proto také orlovský místostarosta Martin Sliwka a starosta Petr Trojek asistovali při otevírání náborových místností s označením Orlová a Petrovice.

Výroba chirurgických setů v Mölnlycke Health Care je podřízena přísným hygienickým předpisům. Firma má své pobočky v šesti zemích světa a zaměstnává okolo šesti tisíc zaměstnanců.