Manažeři však jedním dechem dodávají, že vše bude odvislé od toho, jak dlouho krize potrvá.

Generální ředitel karvinské společnosti ArcelorMittal Tubular Products (dříve JÄKL Karviná) Stanislav Konkolski rozhodně popřel, že by firma měla propouštět. „Do konce tohoto kalendářního roku o tom vůbec neuvažujeme. Příští rok se potom uvidí, jak dlouho krize potrvá,“ řekl Konkolski.

Stanislav Konkolski připustil, že pokud by odbyt váznul půl a více roku, musela by se přijmout ve firmě nějaká opatření. „Rozhodně ale preferujeme takové varianty, které neoslabí počet pracovníků. Můžeme například omezit pracovní dobu,“ vysvětlil Konkolski. Přiznal, že objem výroby je momentálně nižší a do konce roku to lepší nebude. „Ovšem prosinec nás ani tak netíží, stejně jsme po vánočních svátcích počítali s odstávkou,“ dodal generální ředitel AMTP.

Mluvčí holdingu ostravské huti ArcelorMittal Věra Breiová uvedla, že vedení firmy zatím reaguje na situaci radikálním snižováním nákladů. „Chceme postupovat tak, abychom před dopady krize co nejvíce ochránili naše zaměstnance. Zatím se nepočítá s žádným propouštěním,“ dodala.

Podle mluvčího OKD Vladislava Sobola světová finanční krize tuto těžební firmu nijak zásadně neovlivňuje. „Máme zajištěnu stabilní výrobu i poptávku, rovněž investice do moderních důlních technologií i do ochranných pomůcek pro zaměstnance probíhají podle plánu,“ uvedl Sobol.

To v bohumínských železárnách přiznávají, že zaznamenali snížení poptávky. „Zhruba pětasedmdesát procent našich provozů jede na plný výkon, snížená poptávka je hlavně po kordech a drátech pro automobilové pneumatiky,“ řekl generální ředitel ŽDB Zdeněk Juchelka.

V rozhlasovém pořadu počátkem měsíce přiznal, že asi dvě stovky zaměstnanců firmy jsou v důsledku krize na dovolené či pobírají pouze 70 procent platu. Podle Juchelky se snížená poptávka týká hlavně výrobků s nižší přidanou hodnotou. „Například u výroby jednoduchých válcovaných materiálů budeme mít do konce roku asi desetidenní výpadek. U výrobků s vyšší přidanou hodnotou, jako jsou například kamna Viadrus, jedeme na plný výkon,“ dodal generální ředitel ŽDB Zdeněk Juchelka.