Jednoduše řečeno firma ví, že dočasně na určité období nemá dostatek zakázek a držet všechny zaměstnance by mohlo být pro ni likvidační. Teď bude stát zaměstnavatel před rozhodnutím dát zaměstnanci výpověď, nebo může kritickou dobu překlenout tak, že lidem zajistí vzdělávání.

„Předpokládám, že zájem o tuto možnost bude extrémní. Již nyní se informují firmy, o kterých jsme neměli žádné zprávy, že by měly odbytové a finanční potíže. V tomto systému vidím výhody. Pokud by zaměstnavatel propouštěl, zaměstnanci by se ocitli v evidenci úřadů práce a stát by jim musel vyplácet podporu v nezaměstnanosti a odvádět sociální a zdravotní pojištění. Tento projekt MPSV uhradí z prostředků EU nejen náklady za vzdělávání, ale i mzdy a povinné odvody zdravotního a sociálního pojištění (podle velikosti firmy). Zaměstnanci si rovněž zvýší cenu na trhu práce,“ uvedl Radek Foldyna.

Vše ale bude podléhat přesně stanoveným pravidlům. Firma si bude muset najít sama školící zařízení, které ale nemusí podléhat akreditaci, tak jako tomu je u rekvalifikačních kurzů úřadů práce. Poté si zaměstnavatel podá žádost o schválení na příslušném ÚP, kde musí přesně doložit, v jakých obtížích se nachází a jak chce své zaměstnance vzdělávat. „Samozřejmě, že budeme firmám vždy nápomocni, pokud nebudou vědět, na jaké školící zařízení se mají obrátit,“ dodal Foldyna.

Existují však i rizika zneužívání. „Nemůže se například stát, že si zaměstnavatel podá žádost na školící středisko nebo lektora, kde budou enormní náklady na vzdělávání, anebo se školení nebude týkat vůbec oboru a potřebám zaměstnanců. Konkrétně, pokud úřady práce budou vědět, že stejné školení provádí jiné vzdělávací středisko nebo lektor v nižší cenové nabídce, navrhneme změnu. Proto úřad práce bude v tomto projektu hrát roli poradenskou, schvalovací, ale také kontrolní,“ doplnil ředitel ÚP Karviná Radek Foldyna.