Zprávu o chystaném hromadném propouštění Deníku potvrdil předseda podnikové odborové organizace Dušan Otaševič. „Dostal jsem dopis od představenstva společnosti, ve kterém mě informují o záměru propustit 140 zaměstnanců. Rekultivace nyní zaměstnávají necelé čtyři stovky lidí. Dopis obsahuje rozpis redukce v konkrétních profesích. Některé budou zrušeny úplně, u jiných se sníží počet zaměstnanců,“ řekl Otaševič.

Propouštění souvisí se záměrem majitelů firmy, kteří sice jméno firmy zachovají, budou ji ale používat k jiným účelům. Majetek a zbytek zaměstnanců se stane součástí společnosti OKD, Doprava. Obě firmy byly kdysi součástí koncernu OKD, nyní však působí jako samostatné firmy s vlastním vedením.
Majetek společnosti OKD, Rekultivace je odhadován na několik desítek milionů. „Hovoří se o tom, že z firmy bude vyveden majetek v hodnotě okolo dvou stovek milionů korun. Ze společnosti zůstane pouze obchodní jméno a DIČ,“ vysvětlil odborový předák.

Zaměstnanci Rekultivací, kteří jsou na seznamu propuštěných, budou z práce propuštěni podle klauzulí ukotvených v kolektivní smlouvě. Ta upravuje výši odstupného podle odpracovaných let. Majitelé firmy navíc odborům sdělili, že lidé, kteří mají odejít a odejdou do konce května, dostanou o jeden měsíční plat navíc.

„Zrušení části pracovních míst ve společnosti OKD, Rekultivace je v dnešní situaci finanční krize potřebným opatřením, které pomůže firmu ochránit - zmírní dopady krize, jejíž příčiny nemůže management ovlivnit. Kdybychom k tomuto kroku nenašli odvahu, mohli bychom do budoucna ohrozit rentabilitu společnosti a tedy nikoli jen některá, ale všechna pracovní místa. Aktuální kroky směřující k propojení OKD, Rekultivace se společností OKD, Doprava jsou v současné hospodářské situaci nevyhnutelné. Na trhu omezeném stagnací a poklesem poptávky není v našem regionu prostor pro dvě konkurenční firmy, tím spíše pokud obě patří jednomu konečnému vlastníkovi a není hospodárné udržovat některé činnosti současně v obou.
Omezení počtu pracovních míst je součástí úspor, které hledáme ve všech oblastech provozu obou společností. Našim cílem je zajistit pro region ještě kvalitnější obnovu krajiny po těžbě než dříve, což dokáže jen prosperující firma. Proto propojením společností OKD, Rekultivace a OKD, Doprava vznikne velký celek, který zvládne jednotlivé rekultivační práce plně profesionálně a přitom efektivněji,“ uvedl Vladimír Bystrov, mluvčí RPG Industries, která společně s OKD, Doprava firmu OKD, Rekultivace vlastní.

Deník o chystaném hromadném propouštění informoval už na začátku dubna. Na větší počet lidí bez práce bude s největší pravděpodobností reagovat i úřad práce.

„Lidí bez práce bude zřejmě více než avizovaných 140. Dá se předpokládat, že firma neprodlouží smlouvy ani lidem, kteří je mají pracovní poměr uzavřený na dobu určitou. Ti budou končit podle termínů konce mluv bez nároku na odstupné,“ doplnil Otaševič.

Společnost OKD, Rekultivace existuje několik desítek let. Hlavní náplní činnosti je rekultivace území ovlivněných devastační těžbou černého uhlí. Protože tato rekultivační činnost se musí provádět ze zákona a těžební firma OKD na ni musí odvádět peníze ze zisku, mají Rekultivace práce dostatek. „Tuto činnost teď budou provádět jiné firmy. Rekultivace se ovšem některých činností zbavovaly už dříve, přestože byly výdělečné,“ dodal Otaševič.

O propouštění už byl informován i úřad práce. „Firma si splnila svou povinnost a hromadné propouštění nám oznámila. Nepožaduje po nás žádné opatření. Lidé se proto mohou hlásit na našich pobočkách podle svého místa bydliště,“ řekl ředitel Úřadu práce v Karviné Radek Foldyna.