V multifunkčním internetovém centru v Havířově na ulici Tajovského, které bylo vybudováno díky pomoci Sdružení na podporu rozvoje škol v rámci projektu programu SROP a spolufinancováno z prostředků Evropské Unie, získávali příchozí informace o možnosti získání práce v zemích EU.

Pracovnice Úřadu práce Karviná Lenka Škobrtalová přibližovala možnosti uplatnění v jednotlivých profesích a radila, jak zvýšit šance možnosti zaměstnání za hranicemi naší vlasti.

„Základem je vždy řeč. Odstranění jazykové bariéry hraje velkou roli. Důležitá je vedle řeči i kvalifikace, ale některá řemesla bez znalosti jazyku daného státu provozoval ani nelze,“ uvedla Škobrtalová.

Účastníci semináře byli také seznámeni se dvěma hlavními portály pro vyhledávání zaměstnání v zemích EU, a to s národním portálem Ministerstva práce a sociálních věcí ČR, jež je určen především pro české zájemce, a také s mezinárodním portálem Eures, který je směrován k zájemcům ze všech zemích EU.
Kromě obecných informací, jako například jak si najít vhodnou pracovní agenturu, bylo podrobně vysvětleno i to, jak si lze vyřídit pracovní povolení či Europass.

Semináře se konaly pravidelně ve zmíněném internetovém centru, v pravidelných, zhruba dvouměsíčních intervalech, již 3 roky. O termínech konání seminářů je veřejnost informována prostřednictvím pravidelných letáků, jež jsou vyvěšeny na nástěnkách na ÚP v Havířově. Informace jsou rovněž na internetu na stránkách www.obaka-havirov.cz. Zájemci mají k dispozici počítače, na kterých si mohou sami vyhledávání vyzkoušet. Účast na semináři je pro všechny zdarma.