K poslednímu červencovému dni bylo v evidenci pěti poboček Úřadu práce Karviná vedeno celkem 21 025 uchazečů. Zatímco o práci v průběhu tohoto měsíce přišlo 2114 lidí, nové zaměstnání si našlo jen 716. Aby státní kasa nebyla tolik zatěžování vyplácením zvýšených sociálních dávek, podařilo se úředníkům sankčně vyřadit 1586 lidí za to, že se hledání práce nevěnovali dostatečně intenzivně.

Celookresní míra nezaměstnanosti nyní činí 14,63 procenta, ale například přímo v Karviné už překročila 16 procent. Stoupá také v dalších mikroregionech. Na Orlovsku nemá z práceschopného obyvatelstva zaměstnání 15,7 procenta lidí, na Havířovsku 15,18 procenta, Českotěšínsku 13,16 procenta a Bohumínsku 12,87 procenta.

Celý region je postižen nedostatkem pracovních míst. O jednu pozici se uchází 54 lidí. O práci nyní nejčastěji přicházejí oceláři, hutníci, prodavači, učitelé a horníci. Více než deset propuštěných od jednoho zaměstnavatele v měsíci se přihlásilo z deseti firem. Mezi čerstvými nezaměstnanými jsou také absolventi škol, kterých se v červenci přihlásilo 809.

Do nabídky oficiálně nabízených volných pracovních míst bylo nahlášeno 235 nových pozic. Obsazeno nebo zrušeno bylo 270, takže jich v nabídce zůstalo 389, přičemž o drtivou většinu z nich nemají z mnoha důvodů zájem ani dlouhodobě nezaměstnaní. V současné době mají největší šanci na získání práce zedníci, lékaři nebo tesaři. Omezený počet míst nabízejí i šachty pro práci horníků v podzemí.

„V průběhu července 2009 bylo vytvořeno v rámci aktivní politiky zaměstnanosti 53 nových pracovních míst. Na provoz chráněných dílen byl poskytnut příspěvek pro 11 zaměstnanců. Zahájeno bylo 17 rekvalifikačních kurzů pro 93 účastníků. Nejvíce osob bylo zařazeno do kurzu svařování (29), kurzu pro obchodníka zahraniční firmy, kurzu pro pracovníka v sociálních službách, kurzu pro všeobecného sanitáře, a kurzu pro nespecifické rekvalifikace s praxí (po 12 uchazečích). Dále byl zahájen jeden poradenský program pro 11 účastníků. Na období od 1. 6. do 31. 7. 2009 byla vyhlášena mimořádná příležitost, v rámci níž hodlá ÚP v Karviné poskytnout zaměstnavatelům, kteří zřídí nová společensky účelná pracovní místa, příspěvek na pořízení majetku až do výše 130 000 Kč na jedno pracovní místo. Přijímané žádosti se posuzují průběžně, celkové vyhodnocení této mimořádné příležitosti bude provedeno v měsíci srpnu 2009,“ informoval ředitel Úřadu práce v Karviné Radek Foldyna.

Vyhlídky na další měsíc nejsou podle odborníků nijak růžové. Hromadné propouštění nahlásili dva zaměstnavatelé. Další dvě firmy požádaly o souhlas s poskytováním náhrady mzdy ve výši 60 procent při překážkách v práci.