Návrh na insolvenční řízení podali věřitelé firmy už před rokem a protože firma nebyla schopna dostát svým závazkům vůči nim, insolvenční soud rozhodl o způsobu řešení dlužníkova úpadku konkursem.

Podle soupisu dluhů má firma Karimpex nesplacené závazky vůči několika desítkám subjektů v řádu desítek milionů korun. K největším věřitelům společnosti Karimpex patří firma OZO Ostrava (pohledávka 52 milionů korun), OMV Česká republika (59 milionů), Slovnaft ČR (37 milionů) Finanční úřad Ostrava /28 milionů). Desítky až stovky tisíc dluží Karimpex zdravotním pojišťovnám, mobilní operátorům, leasingovým společnostem a řadě dalších firem.

Na schůzku věřitelů minulý týden nepřišel nikdo ze zástupců firmy. „Poněvadž dlužník ani žádný z věřitelů v zákonné lhůtě návrh na povolení reorganizace nepodal a řešení úpadku dlužníka, který je podnikatelem, oddlužením je vyloučeno (ust. § 389 odst. 1 insolvenčního zákona) rozhodl insolvenční soud o vyhlášení konkurzu,“ uvedla soudkyně Kateřina Holešovská.

Společnost Karimpex provozovala mimo jiné na Karvinsku velkosklad s palivy a několik veřejných i neveřejných čerpacích stanic. Zhruba před rokem původní majitelé firmy, kteří žijí v Karviné, společnost prodali polským podnikatelům. Ti však na výzvy věřitelů k vyrovnání dluhů nereagovali a ani k soudu nepřišli.