Finanční prostředky ve výši 4,5 milionu korun se podařilo získat firmě, která má obnovu poddolovaného území na starost. „Naši zaměstnanci mají v letošním roce vyšší možnosti zvýšit si svoji profesní kvalifikaci a získat nové znalosti či dovednosti. Společnost loni uspěla se svou žádostí v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a téměř 90 zaměstnanců díky tomu bude moci projít kurzy a školeními. Prostředky z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu budou použity na školení zaměstnanců na všech úrovních od managementu přes obchodníky až po techniky a odborné pracovníky,“ informoval mluvčí společnosti AWT Rekultivace Petr Jonák.

Už v lednu bylo zahájeno školení ve zdokonalování počítačových dovedností. Vzdělávacích programů je však několik. Jejich cílem je adaptability a kvalifikace zaměstnanců, a tím i konkurenceschopnosti firmy. Celý projekt by měl být ukončen v březnu roku 2012.

„Naše společnost prošla v posledních letech dynamickým vývojem a nyní zaměstnává dvakrát více pracovníků než na počátku roku 2010. Na odborné vzdělávání a rozvoj zaměstnanců jsme vždy kladli velký důraz prostřednictvím klasických vzdělávacích kurzů. Právě probíhající projekt je další příležitostí k posunu kompetentnosti našich zaměstnanců i společnosti,“ vysvětlil předseda představenstva společnosti AWT Rekultivace Andrzej Santarius.

Společnost AWT Rekultivace má nyní zhruba 430 zaměstnanců. Zabývá se především zřizováním a provozováním odvalů, výsypek a odkališť, zemními pracemi prováděnými za použití strojů a výbušnin, speciálními zemními pracemi, demolicemi, výstavbou skládek, likvidací průmyslových odpadů včetně jejich přepravy, dekontaminací kontaminovaných zemin, sanací starých zátěží a obnovou funkce krajiny zasažené důlní činností.