Někteří jsou natolik pesimističtí, že říkají, že pokud se těžit skutečně začne, bude to znamenat konec jejich podnikání. Deník se zeptal předsedy Hospodářské komory okresu Karviná (KHOK) Jaroslava Dadoka na to, zda už má bližší informace o plánech těžařů, popřípadě, zda už jsou nějaká jednání naplánovaná.

Jednání mezi těžaři a městem jsou teprve na počátku, ale mne by zajímalo, zda už má Hospodářská komora okresu nějaké bližší informace, když to řeknu zjednodušeně: co, kdy, kde, jak, v jakém rozsahu?

Informace máme kusé a plné různých dohadů a tzv. „zaručených zpráv“. Mohu tedy jednoznačně říci, že hospodářská komora přesné a konkrétní informace k dnešnímu dni nemá. Proto je naším úkolem pro nejbližší období tyto informace získat.

Oslovil už Vás, coby předsedu HKOK nebo některého z členů představenstva, v této záležitosti někdo z OKD?

Mě zatím ne. A nevím ani o tom, že by byli osloveni členové představenstva nebo dozorčí rady. Tuto skutečnost ovšem nepovažuji za chybu OKD, spíše to vidím na aktivitu z naší strany. My musíme iniciovat jednání s vedením OKD, jak se říká obrazně „koule je na naší straně“. Musíme najít nějakou konkrétní formu komunikace s vedením OKD.

Jak to však dopadne, si netroufám předpovědět. Myslím si ale, že je v zájmu obou stran, aby tato jednání proběhla a obě strany si osvětlily celou problematiku. Netuším, zda to situaci uklidní, nebo jí dá nějaký nový rámec, ale jsem schopen slíbit, že HKOK bude prezentovat oficiální stanovisko OKD a podnikatele z Karviné a Orlové seznámí se záměry jednoho z největších „hráčů“ tohoto regionu.

Možná ta otázka bude znít nezasvěceně, ale proč je pro podnikatele důležité znát záměry těžařů, když se jich třeba přímo netýkají. Myslím tím, že by se na jejich nemovitosti měly nějak projevit vlivy těžby apod.?

Jak už jsem řekl, OKD je největším podnikatelským subjektem, který působí v našem regionu a synergický efekt jejich podnikání, jak kladný, tak i záporný, značně ovlivní podnikatelské prostřední regionu. Můžeme se na tuto situaci dívat tak, že regionální strojní a stavební firmy získají zakázky OKD při otevírání nové těžby, že se zvýší zaměstnanost a tím pádem koupěschopnost obyvatel atd. Někteří mohou říci ano, vykoupí se nemovitosti, rodinné domky, vykoupí se Nové Pole ale co dál? Lidé se odstěhují jinam, kam se přemístí Nové Pole budou to zmařené investice pro Karvinou a celý region. Kolik vlastně zaměstnanců OKD bydlí rezidenčně v Karviné a blízkém okolí, kolik jich dojíždí za prací z jiných regionů? To všechno jsou efekty, které hovoří pro, ale i proti. A právě toto si chceme při společných jednáních objasnit a vysvětlit.

Pokud OKD skutečně prosadí své záměry a začne těžit byť jen pod karvinskou částí Staré Město, jaké to v případě důlních vlivů a poklesů povrchu může mít důsledky pro místní podnikatele? Ve Starém Městě funguje průmyslová zóna Nové Pole, kde sídlí několik velkých i menších firem. Je to možná trochu hypotetická otázka, ale pokuste se na ni, prosím, najít odpověď.

Pokusím se odpovědět trochu obšírněji. Soukromé vlastnictví chápeme v současné době jako prioritu, ať chceme, nebo nechceme. Případnou těžbou pod Starým Městem přijde toto vlastnictví k újmě a to nejen tím, že jí padnou za oběť rodinné domy, ale dojde také k devastaci podnikatelských objektů, které stojí na Novém Poli. Zcela určitě se tedy dají očekávat negativní důsledky pro místní podnikatele. Tuto situaci známe, a byli jsme jí svědky od 50. až do 90. let minulého století, kdy se těžba utlumovala.

Nyní se má obnovit a je velmi pravděpodobné, že pro řadu místních podnikatelů to bude znamenat znehodnocení jejich aktivit. Přičteme-li k tomu různé průzkumy podobné průzkumům „Město pro podnikání“, kde se karvinský region umístil úplně na chvostu, bude to určitě další negativní dopad pro místní podnikatele.

V obraně zájmů místních podnikatelů by ale mohla svou roli sehrát také města, není-liž pravda?

Určitě. Jak už jsem zmínil výše, budeme se snažit jednat také s městy, jejichž lokality budou plánovanou těžbou zasaženy. Chceme znát jejich názory, pohledy a vize do dalších let. Podotýkám však, že budeme nejprve jednat, sbírat informace, a tyto předávat našim členům a až pak přijdeme s vlastními stanovisky a návrhy k řešení.