V pátek 1. září proběhla valná hromada akcionářů společnosti ČSAD Havířov a.s., na které bylo přijato rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady společností ČSAD Frýdek-Místek a.s. a ČSAD Karviná a.s., na jejichž základě byla s účinností od 1. září 2023 schválena fúze sloučením obou společností ČSAD Karviná a ČSAD Frýdek-Místek se společností ČSAD Havířov.

Zároveň valná hromada ČSAD Havířov rozhodla o změně názvu nástupnické společnosti. ČSAD Havířov a.s. se tak nyní jmenuje Transdev Slezsko a.s.

Veškeré jmění zanikajících společností přešlo v důsledku fúze na nástupnickou společnost. Zanikající společnosti ČSAD Frýdek-Místek a ČSAD Karviná byly vymazány z obchodního rejstříku.

Společnost Transdev Slezsko a.s. bude pokračovat jak ve své původní podnikatelské činnosti, tak i v dosavadní činnosti zaniklých společností v nezměněném rozsahu.

První školní den v Bohumíně, 4. září 2023.
První školní den na Karvinsku. Kde přišlo nejvíce prvňáčků

Transdev Slezsko bude současně bez jakýchkoliv změn a přerušení realizovat existující dodávky služeb a smluvních plnění. Postupně proto dojde k výměně loga provozovatele na autobusech, jízdenkách, v jízdních řádech atd.

Ve vztahu s obchodními partnery nedochází k žádným zásadním změnám. Veškeré smluvní dokumenty a ujednání zůstávají nadále platné a účinné bez omezení, aniž by bylo nutné je ve výše uvedené souvislosti měnit či uzavírat smlouvy nové nebo činit jakékoliv jiné právní kroky.