Konkrétně šlo o ulici Letní na sídlišti Šumbark, kde podle tamních obyvatel bují kriminalita, spekulanti s byty tam stěhují nepřizpůsobivé lidi, za které ale nájem platí stát formou doplatků na bydlení.

„Překvapilo mě, že to neprošlo,“ komentoval oznámení, které se objevilo na úřední desce města, jeden z tamních obyvatel. Další žena dodala, že tamní obyvatelé chtěli vyhlásit celé sídliště za bezdoplatkovou zónu.

Úředníci, kteří o vyhlášení návrhu opatření obecné povahy rozhodovali, to vysvětlují tak, že situace v této lokalitě je v normálu a žádná opatření proto nejsou zapotřebí.

„Žádný z dotčených orgánů, které jsme oslovili, nedoložil, že by je v této lokalitě zvýšený míře výskyt sociálně negativních jevů. Podle policie, hasičů, technických služeb i odboru sociálně právní ochrany dětí je tam situace v normálu,“ vysvětlila rozhodnutí odboru sociálních věcí havířovského magistrátu Bernarda Urbancová. Právě tento odbor rozhoduje o vyhlášení návrhu obecné povahy.

Podle Urbancové se mohou lidé, kteří v této lokalitě bydlí, podat k rozhodnutí připomínky, kterými se poté bude úřad zabývat.

Havířovský primátor Josef Bělica řekl, že odůvodnění o zamítnutí žádosti na vyhlášení bezdoplatkové zóny, zanalyzuje s právníky. „Myslím si, že je možné v této lokalitě bezdoplatkovou zónu vyhlásit. Do budoucna budeme chtít v Havířově více takových zón,“ řekl Bělica s tím, že odbor samozřejmě má právo vydat zamítavé stanovisko.

Dodal, že ani tak se nebudou do Havířova stěhovat problémoví lidé, protože město i společnost Residomo, která ve městě vlastní několik tisíc bytů, si všechny žadatele o bydlení pečlivě prověřují.

Bezdoplatkové zóny už platí ve velké části Karviné, vztahují se na několik lokalit v Bohumíně a žádost už podala i Orlová.