Žádost o vydání rozhodnutí podala společnost Asental, která je majitelem části pozemků, už v prosinci 2014, během řízení však ekologická sdružení opakovaně podala námitky či odvolání proti už vydanému rozhodnutí, čímž řízení prodlužují.

V právní moci jsou už tři ze čtyř potřebných územních rozhodnutí - o umístění staveb technické a dopravní infrastruktury, rozhodnutí o umístění stavby zásobování plynem a rozhodnutí o umístění stavby železniční vlečky.

Kvůli námitkám a odvoláním ekologických spolků tak tento týden vypršela tříletá platnost smlouvy o budoucí kupní smlouvě týkající se pozemků pro chystanou průmyslovou zónu, kterou Asental Land uzavřel s krajem. „Strany se nedohodly na jejím prodloužení především kvůli prodlevám v získání potřebných územních rozhodnutí, proti kterým byly soustavně podávány námitky ze strany ekologických sdružení,“ řekl mluvčí společnosti Asental Land Tomáš Neščák.

Obě strany (kraj i společnost Asental) však prohlašují, že práce na přípravách budování zóny budou pokračovat. „Asental Land investoval do přípravy průmyslové zóny nemalé finanční prostředky a stále považuje tento projekt za životaschopný a pro region přínosný. Všechny přípravné práce na dokumentaci, potřebné k realizaci průmyslové zóny, budou i nadále pokračovat svým tempem a doufáme, že dojde k pozitivním posunům ve stavebních řízeních, jelikož z faktického, stavebně-technického hlediska nebyly dosud shledány žádné důvody pro nevydání potřebných územních rozhodnutí,“ dodal Neščák.

Podobný závazek zaznívá z hejtmanství. „Moravskoslezský kraj má i přesto záměr Průmyslovou zónu Nad Barborou vybudovat, přípravy běží dále, ale v jiném režimu. I po vypršení budoucí kupní smlouvy zůstává mezi krajem a Asentalem v platnosti Smlouva o spolupráci, na jejímž základě budeme dále pokračovat,“ řekl hejtman Ivo Vondrák (ANO).

O aktuálním stavu přípravy průmyslové zóny už také osobně informoval ministra průmyslu a obchodu (MPO) během jeho květnové návštěvy Ostravy.

Ministerstvo konzultovalo možnost prodloužení Programu na podporu podnikatelských nemovitostí a infrastruktury se zástupci Ministerstva financí. Bylo dohodnuto, že spíše než prodloužení platnosti tohoto programu MPO připraví nový dotační titul pro podporu průmyslových zón, který nahradí stávající program,“ řekl Deníku mluvčí MPO František Kotrba.

Dodal, že ministerstvo nadále podporuje rozvoj a realizaci průmyslové zóny Nad Barborou.