Momentálně v lavicích Střední školy techniky a služeb v Karviné (SŠTaS) sedí něco přes sto budoucích důlních odborníků právě ve výše zmíněných oborech.

„Zatím zájem o tyto obory je. Mimo jiné také proto, že společnost OKD studenty hornických oborů finančně motivuje," uvedla ředitelka školy Iva Sandriová.

Zájem studentů o hornické obory potvrzuje i mluvčí OKD Marek Síbrt.

„V Karviné je zájem standardní, v Havířově o něco slabší," přiznává Síbrt.

Ke konci roku 2013 se připravovalo v učňovských oborech pro budoucí uplatnění na důlních pracovištích 98 studentů v oborech Zámečník důlní provozy a Elektrikář důlní provozy.

Dalších 28 studentů je ve dvou ročnících maturitního studia.

„Letos je ale zájem zatím malý. Momentálně máme na důlní obory pouze pět přihlášek," přiznala ředitelka SŠTaS Karviná s tím, že situace se může změnit.

Za poslední dva roky, kdy po 20 letech dokončili vzdělávání první horničtí učni v regionu, našlo uplatnění v OKD zhruba 70 z nich. Další desítky již kmenových zaměstnanců OKD si zvyšuje odbornou kvalifikaci studiem na technických vysokých školách v Ostravě a Pardubicích.

I tak má ale OKD důlních odborníků málo a nabízí právě studentům klasických oborů Elektrikář nebo Zámečník možnost specializace pro důlní provoz.

„Několik adeptů máme. Tito kluci mají výhodu, že i když se vyučí pro důl a nebudou pak v podzemí z nějakého důvodu pracovat, najdou se svým řemeslem uplatnění všude," říká mluvčí OKD Marek Síbrt.

OKD se snaží učně a studenty motivovat. Podle nových kritérií si mohou učni získat stipendium 800 až 1200 a středoškolští studenti 1500 až 2200 korun měsíčně. Přespokládem je splnění stanovaného studijního průměru a žádné neomluvené absence ve škole.