Zákazníci Severomoravských vodovodů a kanalizací Ostrava (SmVaK) platí letos za kubík vodného a stočného celkem 81,07 koruny, zákazníci Ostravských vodáren a kanalizací (OVAK) pak 77,30 koruny.

SmVaK letos účtuje domácnostem 42,64 koruny vodného, a za stočné letos se platí 38,43 koruny.

Podle generálního ředitele SmVaK Anatola Pšeničky se v kalkulaci vodného a stočného pro tento rok odrazil vývoj nákladů například v nutnosti financovat plán obnovy a oprav vodohospodářské infrastruktury, v nárůstu ceny surové vody odebírané od státní organizace nebo v personální oblasti.

„Naše politika udržuje dlouhodobě výši vodného a stočného několik korun pod celorepublikovým průměrem,“ řekl už dříve generální ředitel SmVaK.

Tato společnost letos investuje do obnovy a rozvoje vodohospodářské infra-struktury 530 milionů korun, do oprav směřuje dalších 223 milionů korun.

Generální ředitel OVAK Petr Konečný upozornil, že cenu vody ovlivňuje, mimo jiné, nárůst poplatku za pronájem infrastruktury, který platí společnost Ostravské vodárny a kanalizace městu Ostrava. To pak z něj financuje opravy a modernizace sítě.

„Prostředky vynaložené na zlepšení stavu vodohospodářské infrastruktury pro rok 2018 budou minimálně 373 milionů korun, z toho 288 milionů prostřednictvím nájmu a zbytek formou oprav zajišťovaných společností OVAK. Zároveň pro zkvalitnění služeb a údržby vodovodní a kanalizační sítě je plánována výše investic 34 miliónů korun,“ přiblížil plány na tento rok generální ředitel OVAK.

Zaměstnanci policie z celého bývalého okresu Karviná obdrželi ve středu ocenění a poděkování za svou práci.
Policisté ocenili své nejlepší